Сајам услуга социјалне заштите у Суботици – 27.05.2017.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Александар Вулин, отворио је у Атријуму хотела ,,Галерија“ у Суботици Сајам услугa социјалне заштите, на коме се представило више од 60 јавних и приватних установа у систему социјалне заштите, као и организације цивилног друштва.
На штанду Центра за социјални рад Суботица, министар Александар Вулин и директорка Коморе социјалне заштите Србијанка Ђорђевић, стручним радницима овог центра уручили су службене легитимације.
Стручни радници у центрима за социјални рад имају статус службеног лица ( прописује Закон о социјалној заштити, члан 139.). Свој статус-службеног лица, доказују службеном легитимацијом. Статус службеног лица подразумева виши степен професионалне одговорности и известан степен заштите самих стручних радника.
Комора социјалне заштите је у договору са ресорним министарством, преузела обавезу израде службених легитимација за стручне раднике свих центара за социјални рад и ускоро ће легитимације дистрибуирати и другим центрима.