Састанак Стручне службе заштитника грађана и представника Коморе социјалне заштите

На иницијативу Канцеларије заштитника грађана, поводом дана људских права у Комори социјалне заштите одржан је састанак Стручне службе заштитника грађана и представника Коморе.

Представљен је досадашњи рад Коморе и констатовано је да канцеларији Заштитника грађана нису упућене примедбе на рад Коморе у делу вршења јавних овлашћења.

Саветници Одељења за заштиту социјалних и културних права, желели су да се упознају са проблемима запослених у социјалној заштити и потешкоћама са којима се сусрећу у непосредном раду и пружању услуга социјалне заштите.

Представниици установа, центра за социјални рад, оргaна управљања и Стручне службе Коморе представили су актуелно стање у социјалној заштити и од проблема издвојили: недовољан број запослених, неадекватну структуру запослених, угрожену безбедност, неравноправан положај у односу на друге системе и необјективно представљње у медијима.

Заједнички закључак је да је забрана упошљавања створила додатне проблеме и да је број радника у систему социјалне заштите мањи од нормативима прописаног броја и законског минимума за рад и функционисање и да је неопходно обраћање Министарству финансија ради добијања сагласности за упошљавање недостaјућег броја радника.

{gallery}ksz/vesti/zasgra{/gallery}