Преузимање лиценце

Поштовани,

Обавештавамо стручне раднике чији су подаци на приложениом списку да лиценцу могу преузети у просторијама Коморе социјалне заштите у периоду од 07:30 до 15:30 часова, свим радним данима. Стручни радници који желе да им лиценца буде достављена поштом, могу своје податке доставити на следећу e-mail адресу: komora@komorasz.rs.

Уколико уплатница није била саставни део приложене документације приликом подношења захтева за лицнецирање, стручни радници су у обавези да нам доставе доказ о уплаћеној Републичкој такси у износу од 2000,00 динара за чланове Коморе, односно 6000,00 динара за стручне раднике који нису чланови, приликом преузимања лиценце.

За све информације стојимо вам на располагању.

Стручна служба

Комора социјалне заштите

 

РБ.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АКАДЕМСКО ЗВАЊЕ

1.

ГОРДАНА СИМИЋ

дипломирани дефектолог

2.

СНЕЖАНА ДАМЈАНОВИЋ

дипломирани специјални педагог

3.

ИВАНА СТАНКОВИЋ

дипломирани психлог

4.

АЛЕКСАНДРА СТЕВАНОВИЋ

мастер социјални радник

5.

БОЈАНА ТАНКОСИЋ

мастер психолог

6.

ЗЛАТА ЗЛАТИЋ

матер дефектолог

7.

СВЕТЛАНА БАЛДИНИ

дипломирани психолог

8.

БИЉАНА МИТРОВИЋ

дипломирани социјални радник

9.

МИЛЕНА МИТРОВИЋ

дипломирани психолог

10.

МАЕВЕ ЈОУНГ

дипломирани специјални педагог

11.

МАРИНА МАРКОВИЋ

дипломирани социјални радник

12.

ЕМИЛИЈА ТОПАЛОВИЋ

дипломирани психолог

13.

ГОРИЦА БЈЕЛИЋ ДОБРОСАВЉЕВИЋ

дипломирани дефектолог

14.

ЈОВАНА СТОЈАНОВИЋ

дипломирани правник

15.

ЈЕЛЕНА ЖИВКОВИЋ

дипломирани психолог

16.

НАТАША НИКОЛИЋ

дипломирани педагог

17.

ДАНИЕЛА ТАМАШ

доктор дефектолошких наука

18.

ГОРДАНА КОСТИЋ

професор социологије

19.

ANIKO HUBER VARMUZSA

дефектолог

20.

БОРИС ЛОВРИЋ

дипломирани правник

21.

ДРАГАНА ЈОЧКОВКИЋ

дипломирани социјални радник

22.

АНИТА МИЛЕТИЋ

дипломирани социјални радник

23.

АНАБЕЛА МАРКОВИЋ

дипломирани правник

24.

ЈЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ

дипломирани дефектолог

25.

ГОРДАНА НЕДЕЉКОВИЋ

дипломирани дефектолог

26.

МАРИЈА АНТИЋ

дипломирани специјални педагог

27.

МАРИЈА ФУШТАР

дипломирани психолог

28.

ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ

дипломирани социјални радник

29.

НАТАША НИКОЛИЋ

дипломирани педагог

30.

БОЖАНА ЈЕРЕМИЋ

дипломирани социјални радник

31.

МИЛИЦА БОЖИЋ

дипломирани психолог

32.

БОРИСЛАВ КНЕЖЕВИЋ

дипломирани психолог

33.

АЛЕКСАНДРА НОВКОВИЋ

дипломирани правник

34.

МЛАДЕН ЏЕЛЕТОВИЋ

дипломирани специјални педагог

35.

АНЂЕЛКА ВУКОВИЋ

дипломирани дефектолог

36.

НАТАША МИЛОСАВЉЕВИЋ

дипломирани социјални радник

37.

МАРИЈА ВУЛЕВИЋ

дипломирани социјални радник

38.

ТАЊА ВИНЧИЛОВИЋ

дипломирамни социјални радник

39.

НЕВЕНА ЛАЗИЋ

дипломирани социјални радник

40.

ЈОВАНА ЈОЦИЋ

дипломирани социјални радник

41.

АНДРЕА ДУДАШ

мастер психолог

42.

НЕДА МИЛИНОВИЋ

мастер дефектолог

43.

МАРИНА СТОЈКОВИЋ

дипломирани социјални радник

44.

АНДРЕА НЕНАДИЋ

дипломирани социјални радник

45.

МИЛИНА ФРАНЦИСТИ

социјални радник

46.

ЈЕЛЕНА ВУКОВИЋ

дипломирани социјални радник

47.

ЈОВАНА КРОТИЋ

дипломирани психолог

48.

ЗОРИЦА СТАНКОВИЋ СТАНИЋ

дипломирани педагог

49.

ОЛИВЕРА СТАНКОВИЋ

мастер дефектолог

50.