Преузимање лиценце

Поштовани,

Обавештавамо стручне раднике чији су подаци на приложениом списку да лиценцу могу преузети у просторијама Коморе социјалне заштите у периоду од 07:30 до 15:30 часова, свим радним данима.

Стручни радници који желе да им лиценца буде достављена поштом, своје податке могу доставити на следећу e-mail адресу: komora@komorasz.rs.

Уколико уплатница није била саставни део приложене документације приликом подношења захтева за лицнецирање, стручни радници су у обавези да нам доставе доказ о уплаћеној Републичкој такси у износу од 2000,00 динара за чланове Коморе, односно 6000,00 динара за стручне раднике који нису чланови, приликом преузимања лиценце.

За све информације стојимо вам на располагању.

Стручна служба

Комора социјалне заштите

komora logo

ОСНОВНИ СТРУЧНИ ПОСЛОВИ

 

РБ.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АКАДЕМСКО ЗВАЊЕ

1

Соња Мартиновић

дипломирани социјални радник

2

Снежана Аранђеловић

дипломирани дефектолог

3

Ивана Угреновић

дипломирани дефектолог

4

Весна Васић

социјални радник

5

Сунчица Солдатовић

дипломирани социјални радник

6

Дејан Мијатовић

дипломирани социјални радник

7

Валентина Столић

дипломирани социјални радник

8

Сања Трајков

мастер дефектолог

9

Милена Петровић

дипломирани социјални радник

10

Снежана Томић

социјални рдник

11

Бранислава Перовић

дипломирани социјални радник

12

Милош Рељић

дипломирани социјални радник

13

Јасмина Боначић

дипломирани педагог

14

Бојана Мрачевић

мастер дефектолог

15

Андреа Дудаш

мастер психолог

16

Ласло Чикош

социјални радник

17

Добрила Станковић

дипломирани педагог

18

Маријана Динић

дипломирани специјални педагог

19

Бојана Милетић

дипломирани социјални радник

20

Маријана Динић

дипломирани специјални педагог

21

Милица Савић

дипломирани социјални радник

22

Ивана Деспотовић

мастер педагог

23

Марко Граовић

дипломирани социјални радник

24

Аniko Huber Varmuzsa

дипломирани дефектолог

25

Оливера Вилимановић

дипломирани дефектолог

26

Ивана Деспотовић

мастер педагог

27

Каролина Милаш

мастер социјални радник

28

Бошко Алексић

мастер социјални радник

29

Самира Трнчић

мастер социјални радник

30

Марија Белоица

дипломирани социјални радник

31

Маја Радосављевић

мастер социјални радник

32

Лидија Митић

дипломирани психолог

33

Кристина Блажић

дипломирани педагог

34

Тамара Шкоро

дипломирани социјални радник

35

Милена Перчевић

дипломирани социјални радник

36

Драган Николић

дипломирани дефектолог

37

Милена Радаковић

дипломарани специјални педагог

38

Владана Госнировски Аврамовић

дипломарани специјални педагог

 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВИ

 

РБ.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АКАДЕМСКО ЗВАЊЕ

1

Милкица Момчилов

професор социологије

 

ПРАВНИ ПОСЛОВИ

 

РБ.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АКАДЕМСКО ЗВАЊЕ

1

Зоран Миросављевић

дипломирани правник

2

Тамара Бабовић

диплломирани правник

 

СУПЕРВИЗИЈА ОСНОВНИХ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА

 

РБ.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АКАДЕМСКО ЗВАЊЕ

1

Светлана Југовић

дипломирани социјални радник

2

Емина Алидовић

дипломирани психолог