Представљање Етичког кодекса на „Данима социјалне заштите“ у организацији Новог синдиката социјалне заштите

Нови синдикат социјалне заштите и ове године је у периоду од 15. до 20. септембра 2018.године организовао  традиционалне „Дане социјалне заштите“ у Бањи Врујци.

У оквиру манифестације, дана  17.09.2018. године, одржана је трибина са темом: „Практични аспекти примене конвенција, стратегија и прописа о забрани дискриминације у установама социјалне заштите – анализа законског оквира и стања и дефинисање предлога за побољшање „.

На трибини су учествовали Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, Милош Јанковић заменик Заштитника грађана,  Јелена Котевић, руководилац Групе у канцеларији Повереника за заштиту равноправности и Микаина Стевановић председник Етичког одбора Коморе социјалне заштите. Трибини је присуствовала и директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Татјана Грнчарски.

На трибини, значајно излагање је имала Микаина Стевановић, председник Етичког одбора Коморе социјалне заштите и члан скупштине Коморе социјалне заштите, која је истакла значај Кодекса професионалне етике стручних радника социјалне заштите. У својој презентцији Микаина Стевановић је указала на најважније одредбе које се односе на забрану дискриминације, али се такође осврнула и на уочене проблеме и недостатке у кодексу као и на изазове које треба превазићи у наредном периоду.

На трибини је учествовао велики број стручних радника из свих делова Србије као и из разчичитих институција.