Почетак примене Закона о општем управном поступку

Комора социјалне заштите прикључује се саветовањима које организује „Параграф“ и својим члановима обезбеђује бесплатно присуство на скуповима у Нишу (9. јун), Београду (16. јун) и Новом Саду ( 19.јун).

Учешће на скуповима чланови Коморе пријављују Стручној служби Коморе. На основу достављених пријава Комора ће својим члановима обезбедити учешће без плаћања котизације.

тел. 011/3342 028

e-mail: strucnasluzba@komorasz.rs