Потписан Споразум о сарадњи са Факултететом за специјалну едукацију и рехабилитацију

Потписан Споразум о сарадњи са Факултететом за специјалну едукацију и рехабилитацију

Полазећи од узајамног интереса за заједнички рад и стварања услова за унапређење стручних компетнција запослених у систему социјалне заштите, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију и Комора социјалне заштите из Београда потписали, су 25. 4. 2017. године, Споразум чији је циљ развијање међусобне сарадње у областима научно-стручне, аналитичко-истраживачке, издавачке, нормативне и едукативне делатности које су од значаја за систем социјалне заштите.