Oбавештење стручнe службe Коморе социјалне заштитe – Преузимање Лиценце

Поштоване колеге и колегинице,

Стручна служба обавештава све стручне раднике, који су захтев за упис у Регистар лиценци, поднели закључно са 31.03.2016.године, да Лиценце могу преузети у просторијама Коморе социјалне заштите, Теразије 41, Београд. Сви стручни радници, који се налазе на приложеном списку, а који желе да им Лиценца буде достављена путем поште, могу своје податке доставити на е-маил адресу Коморе социјалне заштите komora@komorasz.rs Доказ о уплаћеној Републичкој такси у износу од 2000,00 динара за чланове Коморе социјалне заштите, односно 6000,00 за стручне раднике, који нису чланови, обавезан је приликом преузимања Лиценце, уколико уплатница није била саставни део приложене документације.

За све информације, стојимо Вам на располагању.

Стручна служба
Комора социјалне заштите