Обука правника у центрима за социјални рад

Обука правника у центрима за социјални рад

Комора социјалне заштите је током месеца октобра реализовала акредитовани програм обуке под називом “Обука правника у центрима за социјални рад”.

Обука је одржана у Београду, Новом Саду и Крагујевцу.

Програм је намењен професионалцима, носиоцима лиценце за обављање правних послова у систему социјалне заштите. Вештине које програм развија широко су применљиве у раду са осетљивим групама. Циљеви програма обуке су усмерени на: стицање знања и развијање вештина комуникација и тимског рада, које су широко применљиве у готово свим услугама које се пружају у оквиру социјалне заштитите, оспособљавање правника у области социјалне заштите за ефикасно и ефективно спровођење управног поступка и учествовање у стручним поступцима у оквиру методе вођења случаја.

Аутори, а уједно и реализатори овог програма обуке су Вулевић Драган, дипломирани правник, виши саветник, начелник Одељења за управно-надзорне послове у области породично правне заштите у Министраству рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије и Јовановић Владан, дипломирани правник, специјалиста породичне медијације-самостални консултант. Обуку је похађало приближно 80 дипломираних правника, који су запослени у центрима за социјални рад и установама социјалне заштите широм Србије (Чачак, Димитровград, Трговиште, Ниш, Кулина, Краљево, Трстеник, Крагујевац, Шабац, Ваљево, Нови Бечеј, Вршац, Нови Сад, Суботица, Панчево, Кикинда, Аранђеловац, Смедерево, Београд)

Сви полазници обуке ће добити сертификат о завршеном програм обуке.

Close Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!