Обавештење о износу уплате за упис у Регистар Коморе

Обавештење о износу уплате за упис у Регистар Коморе

komora logo

Поштоване колеге,

           

Услед честих грешака приликом попуњавања уплатница за накнаду трошкова уписа у Регистар Коморе и трошкова чланарине, подсећамо Вас о следећем:

  • Стручни радници који се определе за чланство у Комори социјалне заштите, уплаћују износ од 2000,00 динара за трошкове уписа у Регистар, на следећи рачун:

840-742295843-90, модел: 97, позив на број: 41-601, прималац је Репубулика Србија.Стручни радници који не желе да буду чланови Коморе, уплаћују износ од 6000,00 динара на исти текући рачун.

  • Запослени стручни радници у обавези су да уплаћују чланарину у износу од 300,00 динара на месечном нивоу, док незапослени стручни радници уплаћају чланарину у износу од 350,00 динара на годишњем нивоу. Уплата се врши на следећи рачун: 160-383326-33, позив на број: ЈМБГ, прималац је Комора социјалне заштите.

Скенирани примери уплатница достављају се као пратећи део документације за лиценцирање.

Попуњени примерак уплатнице можете преузети на следећем линку OVDE.