Обавештење о износу уплате за упис у Регистар Коморе

Обавештење о износу уплате за упис у Регистар Коморе

komora logo

Поштоване колеге,

           

Услед честих грешака приликом попуњавања уплатница за накнаду трошкова уписа у Регистар Коморе и трошкова чланарине, подсећамо Вас о следећем:

  • Стручни радници који се определе за чланство у Комори социјалне заштите, уплаћују износ од 2000,00 динара за трошкове уписа у Регистар, на следећи рачун:

840-742295843-90, модел: 97, позив на број: 41-601, прималац је Репубулика Србија.Стручни радници који не желе да буду чланови Коморе, уплаћују износ од 6000,00 динара на исти текући рачун.

  • Запослени стручни радници у обавези су да уплаћују чланарину у износу од 300,00 динара на месечном нивоу, док незапослени стручни радници уплаћају чланарину у износу од 350,00 динара на годишњем нивоу. Уплата се врши на следећи рачун: 160-383326-33, позив на број: ЈМБГ, прималац је Комора социјалне заштите.

Скенирани примери уплатница достављају се као пратећи део документације за лиценцирање.

Попуњени примерак уплатнице можете преузети на следећем линку OVDE.

Close Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!