Обавештење – ОГЛАШАВА СЕ НЕВАЖЕЋОМ лиценца бр. Ро-3813/2015-I

Обавештење – ОГЛАШАВА СЕ НЕВАЖЕЋОМ лиценца бр. Ро-3813/2015-I

ОГЛАШАВА СЕ НЕВАЖЕЋОМ лиценца бр. Ро-3813/2015-I, издата на основу решења бр. 5501-1396/2015-I од 30.12.2015. стручном раднику АНИ КРСТИЋ