Национална конференција

Национална конференција

Национална конференција, под називом “Место-улога и перспективе лиценцираног породичног психотерапеута/породичног саветника у систему социјалне заштите Републике Србије”, у организацији Коморе социјалне заштите одржан је дана 27.03.2018.године у Београду, у Хотелу М.

Овај стручни скуп, креиран је у складу са потребама стручних радника, на иницијативу  чланова Скупштине Коморе, лиценцираних породичних психотерапеута и породичних саветника, а у циљу дефинисања стварне улоге терапеута у центрима за социјални рад и саветовилиштима за брак и породицу.

Конференција су присуствовали практичари, лиценцирани породични психотерапеути и породични саветници у систему социјалне заштите.

Директорка Коморе Сандра Перић, отворила је конференцију и у уводном излагању представила изазове са којима се сусреће Стручна служба приликом лиценцирања стручних радника који поседују специјализована знања из области породично системске терапије. Учесницима конференције се обратила и Славица Милојевић, испред Републичког завода за социјалну заштиту и Татјана Грнчарски, директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту.

Лиценцирани породично системски терапеути, чланови Коморе Радисав Тасић и Добривоје Младеновић учеснике су упознали са  правним оквиром саветодавно терапијских услуга у систему социјалне заштите. О улози лиценцираног породичног терапеута у центрима за социјални рад говорили су Мирослава Багавац и Миодраг Талпеш. Виолета Благојевић и Живко Петровић представили су рад терапеута у центрима за породични смештај и усвојење. Презентацију о положају саветовилишта за брак и породицу имала је Маја Жегарац. Модератор скупа, Вера Деспотовић, успешно је усмеравала и водила дискусију на крају сваког излагања.

У складу са изведеним закључцима Комора социјалне заштите ће у наредном периоду пружити подршку својим члановима у организовању скупова који доприносе унапређењу специјализованих знања и вештина.