Национална конференција – „Актуелни тренутак у развоју социјалне заштите“  22-23.05.2018

Национална конференција – „Актуелни тренутак у развоју социјалне заштите“ 22-23.05.2018

Национална конференција, под називом „Актуелни тренутак у развоју социјалне заштите“, одржана је 22-23.05.2018. године у Врњачкој Бањи, у организацији Асоцијације центара за социјални рад Србије, Удружења стручних радника социјалне заштите Србије и Коморе социјалне заштите.

Стручни скуп је отворио господин Ненад Нерић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

О улози центра за социјални рад као органа старатељства говорила је Дејана Костић, из Центра за социјални рад Стара Пазова.

Тања Павловић Недељковић, судија Апелационог суда указала је на значај и улогу центара за социјални рад у породичним споровима и подсетила присутне на законску регулативу и чланове закона који уређују ова питања.

Драган Вулевић упознао је присутне са предлозима за измене Породичног закона.

Тема која има све већи зуначај за систем социјалне заштите је присутност установа система социјалне заштите у медијима, често у негативном контексту, те је о односу-сарадњи Центара за социјални рад са медијима и успостављању односа поверења и јавном наступу, говорила Марија Васић, директорка Центра за социјални рад Пирот. Новинарка “Новости” Радмила Радосављевић, указала је на значај поштовања законских прописа, који регулишу област медија. Истакла је и да се новинарска професија константно урушава последњих деценија, кроз “сензационалистичко” извештавање медија и непоштовање Етичког кодекса новинара Србије. Присутне је подсетила на значај демантија и представила Савет за штампу, као механизам за заштиту истине и интереса струке, које стоји на располагању свим професионалцима у систему социјалне заштите.

Свечана додела Републичких награда, организоавана је другог дана конференције.

Постхумно је додељена посебна “Повеља“ Лели Вељковић, стручној сарадници Републичког завода за социјалну заштиту, за допринос развоју социјалне заштите и износ од 70.000,00 динара.

У групацији појединаца Републичке награде за 2017. годину прва награда „Повеља“ и износ од 70.000,00 динара додељена је Благојевић Виолети, дипломираном психологу, директорки Центра за породични смештај и усвојење Ниш, а друга награда „Повеља“ и износ од 50.000,00 динара Петронијевић Гордани, дипломираној социјалној радници из Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“, Крагујевац

У групацији установа и организација Републичке награде за 2017.годину додељене су Центру за социјални рад Нови Пазар и Заводу за васпитање деце и омладине Књажевац.

У наставку конференције о предлогу измена и допуна Закона о социјалној заштити говорили су чланови радне групе, Биљана Зекавица, испред Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сандра Перић, директорка Коморе социјалне заштите, Драгојле Минић, директор Центра за социјални рад Трстеник и Божидар Дакић, директор Републичког завода за социјалну заштиту. У излагањима је било речи о децентрализацији, иновативним услугама, изменама одредби закона који се односе на права и услуге, као што су новчана социјална помоћ, посебна новчана накнада, додатак за помоћ и негу другог лица и радна активација радно способних корисника. Чланови радне групе изнели су свој став да би услуге у систему социјалне заштите, требало да пружају локалне самоуправе, на начин како је то прописано законом, а не центри за социјални рад, који обављају поверене послове. Изнет је и предлог да се у циљу успостављања бољих контролних механизама, при ресорном Министарству формира посебна организациона јединица, која ће се бавити свим видовима надзора. Чланови радне групе су указали и на потребу усаглашавања законских и подзаконских аката. Након излагања, отворена је дискусија, а учесници су постављали питања и износили своја мишљења, предлоге и сугестије у вези са предстојећим изменама и допунама Закона о социјалној заштити.

Скупу је присуствовало 450 стручних радника.

ПП презентације можете преузети са линкова испод.

Видео преузет са Youtube канала Телевизија Врњачка Бања