Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у вези упућеног Захтева за тумачење одредби Правилника о лиценцирању и подзаконских аката који се односе на стручне послове у социјалној заштити и услова за стицање лиценци

dopis str1

dopis str2