Међународна конференција 66. Конгрес психолога “Футуризам у психологији”

Међународна конференција 66. Конгрес психолога “Футуризам у психологији”

У периоду од 30.05. до 02.06.2018. године, на Златибору,  одржан је 66. Конгрес психолога, под називом “Футуризам у психологији” у организацији Друштва психолога Србије.
На Конгресу су представљени радови из модерне психологије, али и погледи на будућност психологије  као науке, али и њене практичне примене.

Пленарна предавања имали су истакнути стручњаци из области психологије, како на националном, тако и на иностраном нивоу: Ивана Милојевић, Марина Ајдуковић, Вељко Јовановић, Наташа Јоки Бегић, Брајан Носек. Теме из области социјалне заштите су биле излагане у оквиру Симпозијума “Допринос психологије у области социјалне заштите ( водитељ : Тамара Џамоња Игњатовић), на којем су била презентована искуства из система социјалне заштите. Професор Деан Ајдуковић је говорио о теми „Однос према интеграцији азиланата у хрватском друштву“; проф.др.Мирослав Бркић је имао излагање на тему примене мерних инструмената у социјалној заштити; доцент Зоран Весић говорио је о концепту “Старење у месту”, професорка Марина Ајдуковић је имала излагање које се односило на скалу за процену ризика у висококонфликтним разводима бракова, а др Тања Игњатовић је имала презентацију са темом “Невидљиви сведоци : позиција деце у ситуацијама насиља у породици и одлучивања о родитељском старању”.
Истог дана реализован је и округли сто под називом „Будућност развоја примењене психологије – Гостовање у туђој кући”, на којем је поред психолога који су запослени у различитим областима ( образовању, здравству, организацији рада,..) своје излагање имала  и директорка Коморе социјалне заштите, која је посебан осврт направила на полажај и улогу психолога у систему социјалне заштите, истичући  потребу за јачањем професионалног идентитета кроз   могућност пружања специјализованих услуга у оквирима система.
Током трајања Конгреса, основана је и Секција психолога запослених у социјалној заштити при Друштву психолога Србије.

Овом приликом позивамо све заинтересоване колеге да се прикључе Секцији.