Међународна конференција 66. Конгрес психолога “Футуризам у психологији”

Међународна конференција 66. Конгрес психолога “Футуризам у психологији”

У периоду од 30.05. до 02.06.2018. године, на Златибору,  одржан је 66. Конгрес психолога, под називом “Футуризам у психологији” у организацији Друштва психолога Србије.
На Конгресу су представљени радови из модерне психологије, али и погледи на будућност психологије  као науке, али и њене практичне примене.

Пленарна предавања имали су истакнути стручњаци из области психологије, како на националном, тако и на иностраном нивоу: Ивана Милојевић, Марина Ајдуковић, Вељко Јовановић, Наташа Јоки Бегић, Брајан Носек. Теме из области социјалне заштите су биле излагане у оквиру Симпозијума “Допринос психологије у области социјалне заштите ( водитељ : Тамара Џамоња Игњатовић), на којем су била презентована искуства из система социјалне заштите. Професор Деан Ајдуковић је говорио о теми „Однос према интеграцији азиланата у хрватском друштву“; проф.др.Мирослав Бркић је имао излагање на тему примене мерних инструмената у социјалној заштити; доцент Зоран Весић говорио је о концепту “Старење у месту”, професорка Марина Ајдуковић је имала излагање које се односило на скалу за процену ризика у висококонфликтним разводима бракова, а др Тања Игњатовић је имала презентацију са темом “Невидљиви сведоци : позиција деце у ситуацијама насиља у породици и одлучивања о родитељском старању”.
Истог дана реализован је и округли сто под називом „Будућност развоја примењене психологије – Гостовање у туђој кући”, на којем је поред психолога који су запослени у различитим областима ( образовању, здравству, организацији рада,..) своје излагање имала  и директорка Коморе социјалне заштите, која је посебан осврт направила на полажај и улогу психолога у систему социјалне заштите, истичући  потребу за јачањем професионалног идентитета кроз   могућност пружања специјализованих услуга у оквирима система.
Током трајања Конгреса, основана је и Секција психолога запослених у социјалној заштити при Друштву психолога Србије.

Овом приликом позивамо све заинтересоване колеге да се прикључе Секцији.

 

Close Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!