Међународна конференција „Когнитивни приступ као обогаћење системског приступа“

Међународна конференција „Когнитивни приступ као обогаћење системског приступа“

Дана 07.09.2018. године у Геронтолошком центру на Бежанијској коси, одржана је међународна конференција под називом „Когнитивни приступ као обогаћење системског приступа“ на којој је предавач био проф. Миленко Влајков, психотерапеут и оснивач Института за когнитивни менаџмент у Штутгарду. Конференција је одржана у сарадњи са Покрајинским заводом за социјалну заштиту и превасходно је била намењена стручним радницима са специјализованим лиценцама.

Предавање је имало за циљ упознавање професионалаца са моделом саветовања које се примењује у когнитивној психотерапији, при чему је направљена компарација са системским моделом породичне терапије и сличностима и разликама између ова два приступа. Професор Влајков је указао на основне елементе овог модела и осврнуо се на теоријски аспект, како би билиже појаснио циљеве и области деловања когнитивног приступа.

Он је указао у којим областима је овај модел посебно сврсисходан и изнео примере из своје дугогодишње праксе. У другом делу предавања извдена је сеанса уживо, на којој је један стручни радник учествовао и преставио свој проблем. Професор је уживо на примеру демонстрирао различите методе и технике когнитивног приступа и колегу водио кроз терапијски процес у односу на изложени садржај.

На конференцији је било присутно око 160 људи, претежно психотерапеута ангажованих у систему социјалне заштите.