Конференција – Психосоцијалне интервенције у раним фазама деменције

Конференција – Психосоцијалне интервенције у раним фазама деменције

П О З И В
на Конференцију
“Психосоцијалне интервенције у раним фазама деменције”
11.10.2016.године у 12 часова
Геронтолошки центар Бежанијска Коса
Марије Бурсаћ

komora logo

 

Поштовани/е,

Комора социјалне заштите има задовољство да Вас позове на Конференцију “Психосоцијалне интервенције у раним фазама деменције”, на којој ће предавач бити Вања Талески, мастер социјални радник, специјалиста социјалне рахабилитације и системски породични терапеут. Конференција ће се одржати у Београду, дана 11.10.2016. године у биоскопској сали Геронтолошког центра Бежанијска коса са почетком у 12 часова.
Молимо све заинтересоване стручне раднике, да најкасније до 06.10.2016.године, доставе попуњене Пријавне формуларе Стручној служби Коморе социјалне заштите на email:strucnasluzba@komorasz.rs
Чланови Коморе не плаћају котизацију. За стручне раднике, који нису чланови Коморе, а који су заинтересовани да присуствују конференцији, котизација износи 800,00 динара.
Учешћем на конференцији, стручни радници, у складу са Бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, остварују 5 бодова.

Д и р е к т о р
Србијанка Ђорђевић