Едукација без провере знања “Унапређење знања и вештина водитеља случаја у раду са децом и младима са проблемима у понашању”

Едукација без провере знања “Унапређење знања и вештина водитеља случаја у раду са децом и младима са проблемима у понашању”

13.11.2017.године, у организацији Коморе социјалне заштите одржана je едукација без провере знања, под називом “Унапређење знања и вештина водитеља случаја у раду са децом и младима са проблемима у понашању”.

Основни циљ ове едукације је унапређење професионалних компетенција стручних радника о развојним карактеристикама деце и младих и проблема који се јављају у процесу развоја личности. У фокусу наведене обуке је вештина комуникације и мотивације за променом, како користити речи за постизање позитивних резултата и упознавање са препорукама за рад са децом и младима. Стручни радници су усвојили и нова знања која се односе на рационално емотивни, когнитивно бихејвиорални и системски приступ у раду са децом, младима и родитељима.

Скупу су присуствовали стручни радници, чланови Коморе социјалне заштите, из центара за социјални рад општина Ивањице, Лучана, Гуче и Чачка.

Close Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!