Достављање одговарајућих доказа о активностима (сертификати, потврде и сл.)

Достављање одговарајућих доказа о активностима (сертификати, потврде и сл.)

komora logoПоштоване колеге и колегинице,

лиценцирани стручни радници

Стручна служба Коморе подсећа вас на обавезу достављања одговарајућих доказа о активностима реализованим до децембра 2016. године, који су релевантни за остваривање бодова (Члан 10. Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити).
Потрeбно је да нам доставите: сертификате о похађаним акредитованим обукама, потврде о пројектним активностима, решења о менторству, објављеним радовима у часописима и друге релевантне доказе.
Организатори категорисаних стручних скупова у обавези су да Комори доставе списак учесника.
Сертификате, потврде и друге доказе можете слати током године. Стручна служба Коморе пресек стања бодова урадиће закључно са 31.01.2017. године, а бодовне листе, свим лиценцираним стручним радницима, доставиће eлектронским путем током месеца марта.
Током јануара и фебруара месеца, због уноса и обраде великог броја података о оствареним бодовима, Стручна служба неће бити у могућности да на основу појединачних захтева доставља бодовне листе са потпуним подацима.
За сва питања стојимо вам на располагању
strucnasluzba@komorasz.rs