ПОДРШКА ПРИПРАВНИЦИМА – ЕДУКАЦИЈА БЕЗ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА „У ВРТЛОГУ ПРОПИСА И ИНАСТИТУЦИЈА“

У просторијама Коморе социјалне заштите одржана је Едукација без провере знања „У вртлогу прописа и институција“

У просторијама Коморе социјалне заштите одржана је Едукација без провере знања „У вртлогу прописа и институција“

Међународна конференција „ВУЛНЕРАБИЛНОСТИ САВРЕМЕНОГ ДОБА: ПОЈЕДИНАЦ И ПОРОДИЦА“

Међународни конференција, под називом "ВУЛНЕРАБИЛНОСТИ САВРЕМЕНОГ ДОБА: ПОЈЕДИНАЦ И ПОРОДИЦА"

Међународни конференција, под називом "ВУЛНЕРАБИЛНОСТИ САВРЕМЕНОГ ДОБА: ПОЈЕДИНАЦ И ПОРОДИЦА"

Национална конференција „Право на наслеђивање – пут ка родној равноправности и заустављању насиља“

Задовољство нам је да Вас позовемо на националну конференцију „Право на наслеђивање - пут ка родној равноправности и заустављању насиља“

Задовољство нам је да Вас позовемо на националну конференцију „Право на наслеђивање - пут ка родној равноправности и заустављању насиља“

Едукација без провере знања „Могућност унапређења институционалног одговора на насиље у породици“

Отворена врата правосуђа и Комора социјалне заштите Вас позивају на обуку „Могућност унапређења институционалног одговора на насиље у породици“

Отворена врата правосуђа и Комора социјалне заштите Вас позивају на обуку „Могућност унапређења институционалног одговора на насиље у породици“

Обележавање 50 година високошколског образовања за социјалну политику и социјални рад на Факултету политичких наука

Важна обавештења о усвојеним прописима из области социјалне заштите

Важна обавештења о усвојеним прописима из области социјалне заштите

Преузмите на линку испод

све потребне документе у вези са испитом за лиценцу преузмите овде

СВЕ ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТЕ ЗА ОБНОВУ ЛИЦЕНЦЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

Кодекс професионалне етике стручних радника социјалне заштите Србије

Списак лиценцираних стручних радника

Водичи, извештаји, налази

Преузимање образаца и документације

Обавештења

Поштоване колеге,

Позивамо Вас да се укључите у слање прилога, радова и текстова за часописе у области социјалне заштите и тиме допринесете квалитету часописа, садржајности и промовисању тема којима се бавите.

Актуелно, радове можете слати за следеће часописе :

  • „Геронтологија“, научни часопис који издаје Геронтолошко друштво Србије; Радови за број који је у припреми можете доставити до краја октобра 2023.године. Садржај претходних публикација можете погледати на линку: https://gds.org.rs/publikacije/
  • „Социјална политика“ Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада, чији је издавач Институт за политичке студије. Радове за број који је у припреми можете достављати до 15. септембра 2023.године. Садржај претходних публикација можете пронаћи на следећем линку: https://www.ips.ac.rs/magazines/socijalna-politika/archive/
  • „Актуелности“, часопис чији је издавач Удружење струччних радника социјалне заштите Србије. Радове за број који је у прирпеми можете доставити до 15.09.2023-године / линк на којем се налази упутство за ауторе радова:http://www.udruzenjesz.rs/izdavastvo/uputrtvoautorima .

Писањем радова у часописима остварујете право на бодове за обнову лиценце, у складу са бодовном листом Правилника о лиценцирању стручних радника („Сл.гласник РС“ бр. 42/2013).

За сва додатна питања, стојимо Вам на располагању.

Стручна служба Коморе

Поштоване колеге,

Обавештавамо вас да ће Комора социјалне заштите, уколико епидемиолошка ситуација то дозволи, у 2023. години, испит одржати у следећим роковима:

фебруар, март, април, јун, септембар, октобар и новембар

Тачни термини полагања испити биће објављени на сајту Коморе социјалне заштите.

Листе кандидата који полажу испит за лиценцу, одређују се искључиво хронолошки, на основу датума пријема документације.

Стручна служба ће, поред објаве на сајту, све кандидате и лично  обавестити телефонским и електронским путем о заказаном термину за полагање испита.

Стручна служба Комора социјалне заштите

Поштоване колеге,

молимо Вас да Захтеве за пријаву скупова (категоризацију) достављате у складу са одредбама Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити и у складу са Упутством које је дато за пријаве онлајн скупова.

Молимо Вас да се приликом подношења захтева стриктно држите предвиђених рокова за пријаву скупова и достављање извештаја о реализованом скупу.

За све додатне информације Стручну службу Коморе можете контактирати на број телефона 011/3343-272, мејл:  komora@komorasz.rs

Захваљујемо на сарадњи.

Стручна служба Коморе

Поштоване колеге,

Обавештавамо вас да је стручни радник у обавези да, комори социјалне заштите, поднесе захтев за обнављање лиценце, најкасније месец дана пре истека рока на који је лиценца издата, у складу са чланом 25. правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити.

Сви захтеви који пристигну након тог рока, сматраће се неблаговременим.

Стручна служба

инфо панел

календар догађаја

нов
30
Чет
ИЗВРШЕЊЕ ВАСПИТНИХ МЕРА И УЛОГА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ТОМ ПОСТУПКУ @ Online
нов 30 дневни
ИЗВРШЕЊЕ ВАСПИТНИХ МЕРА И УЛОГА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ТОМ ПОСТУПКУ @ Online

Едукација без провере знања у организацији Горице Милошевић ПР Бизкон под називом „Извршење васпитних мера и улога система социјалне заштите у том поступку“  одржаће се 30.11.2023.године online

У складу са бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, аутор остварује 10 активних бодова, а слушалац 5 пасивних бодова.

Kонтакт организатора: –  Горица Милошевић

064/2697-060

edukacije@bizkon.rs

ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА И ИСПИТИВАЊА СТАРАТЕЉСКОГ ИЗВЕШТАЈА @ Online
нов 30 дневни
ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА И ИСПИТИВАЊА СТАРАТЕЉСКОГ ИЗВЕШТАЈА @ Online

Едукација без провере знања у организацији Слађане Лукић под називом „Поступак подношења и испитивања статељског извештаја“  одржаће се 30.11.2023.године online.

У складу са бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, аутор остварује 10 активних бодова, а слушалац 5 пасивних бодова.

Kонтакт организатора:  Слађана Лукић

062/80-88-297

sladjana.lukic258@gmail.com

УГОВОР О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ У ПРАКСИ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД @ Online
нов 30 дневни
УГОВОР О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ У ПРАКСИ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД @ Online

Округли сто у организацији Центра за промоцију солидарности, једнакости и социјалне правде – наш шарени круг под називом „Уговор о доживотном издржавању у пракси центара за социјални рад“  одржаће се 30.11.2023. године online.

У складу са бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, организатор остварује 8 активних бодова, водитељ округлог стола остварује 6 активних бодова, активан учесник 5 активних бодова, а слушалац 3 пасивна бода.

Kонтакт организатора: –   Игор Бошњаковић

063/81-88-221

igorbosnjakovic78@gmail.com

дец
1
Пет
ИАКО СМО РАЗЛИЧИТИ – МИ СМО ПРИСУТНИ И ВИДЉИВИ @ Ниш
дец 1 дневни
ИАКО СМО РАЗЛИЧИТИ - МИ СМО ПРИСУТНИ И ВИДЉИВИ @ Ниш

Трибина у организацији Центра за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ – Ниш под називом  „Иако смо различити – ми смо присутни и видљиви“ одржаће се 01.12.2023.године у Нишу

У складу са бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, организатор остварује 8 активних бодова, водитељ на трибини остварује 6 активних бодова, активан учесник 5 активних бодова, а слушалац 3 пасивна бода.

Kонтакт организатораcentar.mara.predah@gmail.com

ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА РАД СА ОСОБАМА СА ИСКУСТВОМ ТРАУМЕ @ Online
дец 1 дневни
ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА РАД СА ОСОБАМА СА ИСКУСТВОМ ТРАУМЕ @ Online

Едукација без провере знања под  називом “Основне смернице за рад са особама са искуством трауме“ у организацији удружења „Социатива“ одржаће се 01.12.2023. године онлајн

У складу са бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, аутор остварује 10 активних бодова, а слушалац 5 пасивних бодова.

Kонтакт организатора:  office@sociativa.org.rs

www.sociativa.org.rs

063/896-46-24; 066/910-92-06

дец
6
Сре
СОЦИЈАЛНА УКЉУЧЕНОСТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ – ПРИСТУПАЧНОСТ И (НЕ)ВИДЉИВЕ БАРИЈЕРЕ @ Online
дец 6 дневни
СОЦИЈАЛНА УКЉУЧЕНОСТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ - ПРИСТУПАЧНОСТ И (НЕ)ВИДЉИВЕ БАРИЈЕРЕ @ Online

Међународна конференција у организацији Удружења грађана „Витезови осмеха“ под називом “Социјална укљученост особа са инвалиситетом – приступачност и (не)видљиве баријере“ одржаће се 06.12.2023.године online.

У складу са бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце,, предавач  на међународној конференцији остварује 20 активних бодова, а слушалац 10 пасивних бодова.

Kонтакт организатора: –  Николић Небојша

069/3666003

vitezoviosmeha@gmail.com

дец
7
Чет
СПОРАЗУМ КАО ИЗВРШНА ИСПРАВА – НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ И СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШЕ ИЗДРЖАВАЊЕ ЛИЦА ОД СТРАНЕ СРОДНИКА @ Online
дец 7 дневни
СПОРАЗУМ КАО ИЗВРШНА ИСПРАВА - НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ И СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШЕ ИЗДРЖАВАЊЕ ЛИЦА ОД СТРАНЕ СРОДНИКА @ Online

Трибина под називом „Споразум као извршна испрва –  новчана социјална помоћ и споразум којим се регулише издржавање лица од стране сродника“ у организацији Јелице Милосављевић одржаће се 07.12.2023.године on-line, путем  апликације ZOOM.

У складу са Бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, организатор трибине остварује 8 (осам) бодова, водитељ трибине 6 (шест) бодова, активни учесник учешћем на трибини остварује 5 (пет) бодова, а слушалац 3 (три) бода.

Kонтакт организатора: Јелица Милосављевић;

бр. телефона 064/1827-027

e-mail: webinarmedijatori@gmail.com

УЛОГА СТРУЧНИХ РАДНИКА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА – ИЗАЗОВИ, СПЕЦИФИЧНОСТИ, ТЕШКОЋЕ @ Београд и online
дец 7 дневни
УЛОГА СТРУЧНИХ РАДНИКА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА - ИЗАЗОВИ, СПЕЦИФИЧНОСТИ, ТЕШКОЋЕ @ Београд и online

Едукација без провере знања у организацији Удружења грађана „Креативно здравље“ под називом „Улога стручних радника у ванредним околностима – изазови, специфичности, тешкоће“  одржаће се 07.12.2023.године online и уживо у Београду.

У складу са бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, аутор остварује 10 активних бодова, а слушалац 5 пасивних бодова.

Kонтакт организатора: –  Јелена Ашковић

064/661-88-12

educreativehealth@mail.com

дец
8
Пет
КАРПМАНОВ ДРАМСКИ ТРОУГАО КОД ПОМАГАЧА – ЖРТВА, ПРОГОНИЛАЦ, СПАСИЛАЦ @ Online
дец 8 дневни
КАРПМАНОВ ДРАМСКИ ТРОУГАО КОД ПОМАГАЧА - ЖРТВА, ПРОГОНИЛАЦ, СПАСИЛАЦ @ Online

Едукација без провере знања под  називом “Карпманов драмски троугао код помагача – Жртва, Прогонилац, Спасилац“ у организацији удружења „Социатива“ одржаће се 08.12.2023. године онлајн

У складу са бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, аутор остварује 10 активних бодова, а слушалац 5 пасивних бодова.

Kонтакт организатора:  office@sociativa.org.rs

www.sociativa.org.rs

063/896-46-24; 066/910-92-06

МЕДИЈАЦИЈА У ПОРОДИЧНИМ СПОРОВИМА @ Online
дец 8 дневни
МЕДИЈАЦИЈА У ПОРОДИЧНИМ СПОРОВИМА @ Online

Трибина у организацији Јелице Милосављевић пд називом  “Медијација у породичним споровима“  одржаће се 08.12.2023.године online.

У складу са бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, организатор остварује 8 активних бодова, водитељ на трибини остварује 6 активних бодова, активан учесник 5 активних бодова, а слушалац 3 пасивна бода.

Kонтакт организатора: –  Јелица Милосављевић

webinarmedijatori@gmail.com

064/1827-027

ОБАВЕШТЕЊЕ

Подсећамо лиценциране стручне раднике да су у обавези да до краја текуће календарске године поднесу Комори социјалне заштите одговарајуће доказе о броју стечених бодова у протеклом периоду (потврде, сертификате, уверења)
(чл.10 Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити).

Молимо стручне раднике да Комори социјалне заштите благовремено достављају све промене које се односе на њихов статус (промена радног статуса, радне организације, личних података и др.) на обрасцу – „Захтев за промену података“ који можете преузети на сајту Коморе социјалне заштите у делу „Обрасци“.

Стручна служба Коморе

Важна обавештења у току трајања ванредног стања

регистар

Регистар чланова Коморе социјалне заштите

Регистар о издатим лиценцама стручних радника

Регистар о одузетим лиценцама стручних радника

Регистар изречених мера члановима Коморе Социјалне заштите