Међународна конференција “Реформом до унапређења система социјалне заштите- Искуства Републике Пољске и Републике Србије”
Међународна конференција “Реформом до унапређења система социјалне заштите- Искуства Републике Пољске и Републике Србије”

На Факултету политичких наука у Београду одржани су традиционални сусрети социјалних радника  01. јуна 2018. године.

 Тема научно – стручног скупа била је  „Супревизија у социјалном раду“.

Скуп је отворио декан факултета проф. др Драган Симић, а уводну реч су имали проф. др Ана Чекеревац и проф. др наука Јасна Вељковић које су указале на значај супервизије у систему социјалне заштите.

Проф. др Јасна Вељковић појаснила је терминолошки најзначајније појмове и указала на основне функције супервизије,  као и на значај креативне супервизије, при чему је посебан акценат ставила на подржавајућу улогу супервизора  у односу на водитеље случаја.

Социјална радница и супервизорка у Центру за социјални рад Стара Пазова, Весна Трбовић говорила је о изазовима и могућностима супервизије у систему социјалне заштите и осврнула се на тешкоће са којима се супервизори суочавају у свакодневном раду. Посебно је истакла да је у многим Центрима за социјални рад број запослених испод стандарада, те да ова чињеница у великој мери отежава адекватно испуњавање сврхе и функције супервизије, с обзиром на вишеструке улоге супервизора.

Представник Републичког завода за социјалну заштиту, Милан Самарџија, говорио је улози Републиког завода за социјалну заштиту у пружању подршке супервизорима. Он је појаснио форме подршке који Завод пружа супервизорима и указао је на обуке које је Завод креирао, а тичу се усавршавања супервизора.

Директор Републичког завода за социјалну заштиту, Божидар Дакић указао је на значај екстерне супервизије и појаснио тешкоће и изазове са којима се суочавају стручни радници у систему социјалне заштите. Он је објаснио на који начнин би екстерна супервизија допринила квалитету рада супервизора, уз анализу позитивних исхода који би овај модел могао да пружи систему социјалне заштите.

Представница Коморе социјалне заштите, социјална радница Мирјана Николић говорила је о лиценцирању супервизора у систему социјалне заштите. Она је појаснила услове за лиценцирање супервизора у систему социјалне заштите и осврнула се на изазове када је реч о прикупљању бодова за обнављање лиценце за супервизију. Посебно је истакла улогу Коморе социјалне заштите у овој области и планиране активности када је реч о усавршавању супервизора.  

Асистенткиња на Факултету за медије и комуникације, на департману за социјални рад, Ива Бранковић излагала је тему која се односи на праксу засновану доказима у супервизији. Она је истакла да овај приступ подразумева најбољи пут ка постизању ефективности у раду супервизора и креирање добре праске. Такође, указано је на реализована истраживања у области супервизије у Србији и свету, као и на значај даљег развијања истраживања у области супервизије.

Представник Центра за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду, Бојан Вуковић говорио је о етици у супервизији у систему социјалне заштите. Он је указао на различите етичке дилеме које се могу јавити у свакодневном раду, нарочито у односу на вишеструке улоге стручних радника које обављају у оквиру установа и центара.

Проф. др Вера Деспотовић представила је значај супервизије стручним радницима који су ангажовани у оквиру програма психосоцијалне подршке за починиоце насиља у партнерским односима. Она је присутнима објаснила значај овог програма и указала на главне области којима се програм бави. Такође, навела је да се овај третман у Србији спроводи од 2012. године.

Др Емина Борјанић Болић, представила је феномен викаријске трауме и указала на који начин овај феномен може бити третиран, нарочито из угла супервизије. Она је објаснила последице викаријске трауме и истакла превентивну улогу супервизије у третману.

Др Јелена Танасијевић представила је истраживање о ставовима студената и ментора о улози и значају супервизије. Представила је и организацију теренске праксе студената, која представља интегрални део образовања социјалних радника на Универзитету и указала на светске стандарде у овој области.

На скупу се указало на садашњу ситуацију у области супервизије, при чему су донети су закључци у вези са могућностима даљег унапређења супервизије. Препознато је да је неопходно унапредити образовање супервизора, па је размотрена могућност и за форирањем посебног модула на Факултету политичких наука намењеног за образовање супервизора.

У периоду од 30.05. до 02.06.2018. године, на Златибору,  одржан је 66. Конгрес психолога, под називом "Футуризам у психологији" у организацији Друштва психолога Србије.
На Конгресу су представљени радови из модерне психологије, али и погледи на будућност психологије  као науке, али и њене практичне примене.

Пленарна предавања имали су истакнути стручњаци из области психологије, како на националном, тако и на иностраном нивоу: Ивана Милојевић, Марина Ајдуковић, Вељко Јовановић, Наташа Јоки Бегић, Брајан Носек. Теме из области социјалне заштите су биле излагане у оквиру Симпозијума "Допринос психологије у области социјалне заштите ( водитељ : Тамара Џамоња Игњатовић), на којем су била презентована искуства из система социјалне заштите. Професор Деан Ајдуковић је говорио о теми „Однос према интеграцији азиланата у хрватском друштву“; проф.др.Мирослав Бркић је имао излагање на тему примене мерних инструмената у социјалној заштити; доцент Зоран Весић говорио је о концепту "Старење у месту", професорка Марина Ајдуковић је имала излагање које се односило на скалу за процену ризика у висококонфликтним разводима бракова, а др Тања Игњатовић је имала презентацију са темом "Невидљиви сведоци : позиција деце у ситуацијама насиља у породици и одлучивања о родитељском старању".
Истог дана реализован је и округли сто под називом „Будућност развоја примењене психологије - Гостовање у туђој кући", на којем је поред психолога који су запослени у различитим областима ( образовању, здравству, организацији рада,..) своје излагање имала  и директорка Коморе социјалне заштите, која је посебан осврт направила на полажај и улогу психолога у систему социјалне заштите, истичући  потребу за јачањем професионалног идентитета кроз   могућност пружања специјализованих услуга у оквирима система.
Током трајања Конгреса, основана је и Секција психолога запослених у социјалној заштити при Друштву психолога Србије.

Овом приликом позивамо све заинтересоване колеге да се прикључе Секцији.

Супервизија је у центре за социјални рад уведена новом организацијом рада 2009.године.
Од њеног увођења до данас, формално образовање готово да и не постоји, сем појединих курсева на мастер програмима социјалног рада. Неформално стручно усавршавање врше Републички и Покрајински завод за социјалну заштиту, кроз пружање подршке стручним радницима, који обаљају послове супервизора. Сматрајући да је погодан тренутак да размишљамо о јачању професионалних компетенција супервизора, Комора социјалне заштите је дана 29.05.2018.године у Београду, у просторијама Републичког завода за социјалну заштиту, организовала округли сто под називом "Унапређење образовања и стручног усавршавања супервизора".

Велико задовољство нам је било да угостимо проф.др.Марину Ајдуковић, редовну професорку и шефа департмана за социјални рад на Правном факултету, Свеучилишта у Загребу, која је изнела искуства Хрватске у формалном образовању супервизора и начину супервизијске подршке. Стручне раднице Завода Нада Шарац и Наташа Милић Теофиловић, су представиле начин на који је успоствљена супервизија у нашем сиситему и начин на који се реализије подршка од стране оба Завода.

На округлом столу су били представници високошколских установа, који се баве образовањем социјалних радника : Факултета политичких наука, Универзитета Сингидунума, Филозофског факултета у Новом Саду, али и стручњаци, који непосредно врше подршку актуелним супервизорима - представници Републичког и Покрајинског завода за социјалну заштиту.

Велики допринос дале су и колеге запослене у установама социјалне заштите, који се у свом свакодневном раду баве супервизијом. Сматрамо да овакав вид размене искуства представља пример добре праксе са којим ће Комора социјалне заштите наставити и у наредном периоду.

ПП презентације можете преузети са линкова испод.

Преузимање:
Download this file (Marina Ajduković Razvoj obrazovanja iz supervizije i uvođenje supervizije u sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj.ppt)Razvoj obrazovanja iz supervizije i uvođenje supervizije ...907 kB34 x преузето
Download this file (Наташа Милић Теофиловић стручна подршка супервизори.pptx)Стручна подршка супервизори207 kB33 x преузето

Дневни прес - вести

Град Ниш и Центар за...

ПоставиоKsz
- петак, 15 јун 2018 09:32
Град Ниш и Центар за социјални рад помажу младим паровима на селу

ГОДИШЊА МЕДИЈСКА НАГРАДА ПОВЕРЕНИКА ЗА...

ПоставиоKsz
- четвртак, 14 јун 2018 17:45
ГОДИШЊА МЕДИЈСКА НАГРАДА ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ 2018

Особе са инвалидитетом морају бити...

ПоставиоKsz
- четвртак, 14 јун 2018 17:43
Особе са инвалидитетом морају бити равноправни чланови друштва

ОЕК Синергија: “Не штити насиље“

ПоставиоKsz
- четвртак, 14 јун 2018 14:55
ОЕК Синергија: “Не штити насиље“

Србија посвећена унапређењу права особа...

ПоставиоKsz
- четвртак, 14 јун 2018 14:15
Србија посвећена унапређењу права особа са инвалидитетом

OЕБС задовољан условима за смештај...

ПоставиоKsz
- уторак, 12 јун 2018 19:49
OЕБС задовољан условима за смештај избеглица у Србији

Инфо панел

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Републички завод за социјалну заштиту

Покрајински завод за социјалну заштиту

Синдикат запослених у социјалној заштити

Удружење стручних радника социјалне заштите Србије

Асоцијација Центара за социјални рад Србије

Adresar Ustanova

rtzj

kvd

cpsu

 

Kaлендар догађаја

пон уто сре чет пет суб нед
3
6
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30

Лиценце

 licence

spisak licenciranih

spisak oduzetih licenci

 

Позив на сарадњу

 
У многобројним контактима са члановима Коморе дошли смо до сазнања да стручни радници, руководиоци и директори немају довољно информација о организовању и спровођењу акрeдитованих програма обуке, а често немају ни контакте са ауторима, односно са реализаторима програма обуке, које су релевантне за стручне раднике у систему социјалне заштите.
Опширније...

Претраживач

Scroll to top