Међународна конференција “Реформом до унапређења система социјалне заштите- Искуства Републике Пољске и Републике Србије”
Међународна конференција “Реформом до унапређења система социјалне заштите- Искуства Републике Пољске и Републике Србије”

АДРЕСАР

ОРГАНИЗАЦИЈА - УДРУЖЕЊА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ СРБИЈЕ

У КОЈИМА ФУНКЦИОНИШУ ПРЕВОДИЛАЧКИ СЕРВИСИ

И ОСОБА КОЈЕ ВРШЕ ПРЕВОДИЛАЧКЕ УСЛУГЕ 

 

Р. Б.

МЕСТО И НАЗИВ

АДРЕСА

ПРЕВОДИЛАЦ – ТУМАЧ

ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА

ТЕЛ.

1.  Општинска организација глувих и наглувих Алексинац 

Кнеза Милоша 31/2

sgnsaleksinac@gmail.com

Небојша Марковић –тум. 018/ 802-929
2.   Савез глувих и наглувих  општине Бајина Башта

12. септембар бр. 2

sobb@open.telekom.rs

Петар Стефановић (Н)

преводилац

031/863-710
3. 

Градска организација глувих

Београда 

Светог Саве  16-18

gogb@sbb.rs

1. Марија Марковић –тум.

2. Весна Рељић – тум.

3. Марина Ђукић – тум.

011/2437-338

011/3087-242

4. 

Удружење глувих и наглувих

 Ваљево

Чика Љубина б.б.

savez.gluvih.valjevo@gmail.com

Јована Вујић  - тумач

014/231-812
5.  Општинско удружење глувих и наглувих Велика Плана

Бул. Деспота Стефана бр. 46

marjanovic.zivorad@yahoo.com

Живорад Марјановић–пр.

Милица Марјановић – пр.

026/521-874
6.  Међуопштинска организација глувих и наглувих Врање 

Пионирска 14 а

mog.vranje@gmail.com

Снежана Симоновић – пр.

Мирјана Митић – прев.

017/422-723
7.  Међуопштинско удружење глувих и наглувих Зајечар

Војводе Путника бр. 7

mognz@verat.net   

Даница Лепојевић – прев. 019/423-794
8.  Међуопштинско удружење глувих и наглувих  Јагодина 

Седми јули 4

mosgnj@gmail.com

Горан Стојановић -тумач

035/221-878

9.  Удружење глувих и наглувих Шумадијског округа Крагујевац 

Јована Петровића Ковача 1

savezgluvihkg@open.telekom.rs

Нада Јевтовић -  тумач

Милан Димковски – прев.

034/313-461
10.  Основна организација глувих и наглувих Краљево

Димитрија Туцовића бр. 21

savezgluvihkv@hotmail.com

Биљана Јанковић – прев. 036/234-105
11.  Основна организација глувих и наглувих Крушевац

Бријанова бр. 7

orggluvih@open.telekom.rs

Ивана Ђорђевић – прев.

Слађана Стошић - тумач

037/425-350
12.  Општинско удружење глувих и наглувих Куршумлија

Топличка 35/28

agenda1@open.telekom.rs

 Даница Симић – прев.

027/381-744

13.  Градска организација глувих и наглувих Лесковац 

Масариков трг бр. 31

organizacijagluvih.le@gmail.com

Драгана Стојилковић -тумач

016/248-106

14. 

Удружење глувих и наглувих 

Лозница 

С.Ц. '' Лагатор ''

ул. Милоша Поцерца 58

ljiljana.centar@gmail.com

Милијана Јанковић – тум.

015/889-412

889-057

15. 

 Друштво глувих и наглувих општине

Неготин

ЈНА бр.10

snezacejkic49@gmail.com

Снежана Чејкић – прев. 019/545-038
16.  Градска организација глувих и наглувих Ниш

Барска бр. 8

gognnis@yahoo.com

Наталија Поповић – тум. 

Милица Богдановић –тум.  

018/591-248
17. 

Удружење глувих и наглувих

Нови Пазар 

Стевана Немање бр. 160

sgnnp@ptt.rs

Исмет Буђевац- тумач

020/316-864

323-533

18.  Општинска организација глувих и наглувих Параћин 

Бранка Крсмановића бр. 42

oglpn@krstarica.com

 Ненад Махмутовић-прев.

Ивана Тасић - тумач

035/564-338

063/570-422

19.  Међуопштинска организација глувих и наглувих Пирот

Српских владара бр. 36

oognp@ptt.rs

Милан Марковић- тум.

Ангелика Спасић – тум.

010/321-824
20.  Међуопштинско удружење глувих и наглувих Пожаревац 

Воје Дулића бр. 19

brankaberic@gmail.com

Бранка Берић - тумач 012/221-046
21.  Међуопштинско удружење глувих и наглувих Прокупље 

Двадесетпрве српске дивизије 60

savezgluvihpk@beotel.net

Ружица Станишић – прев. 027/324-511
22.  Градска организација глувих и наглувих Смедерево 

Дине Манчића бр.1

ivanagvozdenovic@savezosi.org

Ивана Гвозденовић – тум.

Јован Младеновић – прев.

026/231-536
23. 

Друштво глувих и наглувих

С. Паланка

20. јула бр.12

ougnsp@gmail.com 

  Славољуб Костантиновић – прев. 026/322-330
24.  Прешево Салвадора Аљендеа бб. ? ?
25.  Општинска организација глувих и наглувих Трстеник 

Чајкина бр. 20

fleximils@yahoo.com

Милена Анђелковић–тум.

Јелана Трошић – тум.

064/21-96-509
26. 

Удружење глувих и наглувих

Ужице 

Марије Маге Магазиновић 24

sgnuzice@open.telekom.rs

Дејан  Миливојевић - тум. 031/513-862
27.  Међуопштинско удружење глувих и наглувих Чачак 

Светозара Марковића бр.83

domgluvih@gmail.com

Ненад Продановић – тум.

Далиборка Богдановић–т.

032/222-520

341-560

28.  Међуопштинска организација гл. и наглувих  Шабац 

Масарикова 54

sgn.sabac@open.telekom.rs.

Драгица Арсеновић–прев. 015/349-442
29. 

Организација глувих 

Нови Сад

ул. Милетићева 18.

21000 Нови Сад 

Ивана Марковић – тум.

Ана Дитрих – тум.

Мирко Кнежевић –тум.

021/528-526
30.  Организација глувих и наглувих Зрењанин 

Бригадира Ристића 12

miljanjeff@yahoo.com

Гордана Бугар – тум.

Злата Френц – тум.

023/561-156
31.  Међуопштинска организација глувих и наглувих Ср. Митровица

Паробродска бр. 10

mognsm@gmail.com

Јасница Субић - прев. 022/626-148
32.  Међуопштинска организација глувих и наглувих Суботица

Жарка Зрењанина бр. 19

mogluvihsu@open.telekom.rs 

Весна Скочајић - прев. 024/553-210
33.  Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево

Цара Лазара бр. 23

mognpvo@open.telekom.rs

Сандра Јањанин – тум. 013/348-367
34.  Међуопштинско удружење глувих и наглувих Вршац

Змај Јовина бр. 9

sgnvrsac@open.telekom.rs

Зоран Јевтић – тум. 013/839-534
35.  Међуопштинска организација глувих и наглувих Кикинда

Трг српских добров. бр. 10

jelenasgn@yahoo.com

Гордана Марковић Јанков – прев. 0230/24-211
36. 

Савез глувих и наглувих

Сомбор

Апатински пут бр. 6

sgnso@yahoo.com 

Срђан Стојиновић – ос. 025/23-070
37.  Међуопштинска организација глувих и наглувих Сента

Ул. Главна

mogn@cablenet.rs

Бранислава Ивачић – пр.

024/812-263

063/7502-414

38. 

Организација глувих и наглувих

Бечеј

Хуњади Јаноша бр. 20

vujkov.jovan@gmail.com

Јован Вујков – тум. 064/130-6126
39. 

Организација глувих и наглувих

Бела Црква

Војске Југославије 49/а

jasminapasic@open.telekom.rs

Снежана Шепецан – ос.

Лаза Шепецан – прев.

013/852-084

40. 

Удружење глувих и наглувих

Рума   

Železnička 22 Ruma 22400

Anke Matić 59 Irig 22406

sasahlozan@gmail.com

Саша Хложан – прев.

064/200-2154
41.  Удружење глувих Жабаљ

Св. Николе бр. 43, Жабаљ

deafzabaljclub@gmail.com

Обрен Клинац – прев.

064/411-8054

42. 

Удружење глувих и наглувих

Косова и Метохије

Косовска Митровица

Цара Душана бр. 10

Светомир Радисављевић - 

тумач

064/434-45-45
43.  Међуопшт. организација Савеза глувих и наглувих Приштина - Грачаница

Грачаница

 Душан Николић –пр. 038/64480
44. 

Међуопштинска организација СГН

Косовска Митровица

Цара Душана бр. 10

oockkmsasa@yahoo.com

Мирјана Мартиновић – т. 063/8461-771
45.  Савез глувих и наглувих војводине Аудиолошки центар Нови Сад

Милетићева 18

sgnvojvodine@gmail.com

Јелена Вранковић – прев. 021/528-5

 

Корисне информације

Савез глувих и наглувих Србије www.savezgluvihsrbije.org.rs

Савез глувих и наглувих Србије и Црне Горе www.sgnscg.com

Градска организација глувих Београда  www.gogb.org.rs

Асоцијација тумача српског знаковног језикаwww.atszj.org.rs

Преводилачки сервис за знаковни језик serviszjbeograd@gmail.com

Удружење тумача за лица оштећеног слуха Србије http://utloš1.blogspot.com

Светска федерација глувих World Federation of the Deaf (WFD)http://wfdeaf.org/

Европска унија глувих European Union of the Deaf  (EUD) http://eud.eu/

Европска федерација глувих и наглувих European Federation of Hard of Hearing People (EFHOH) http://www.efhoh.org

Међународна федерација глувих The International Federation of Hard of Hearing People (IFHOH)http://www.ifhoh.org

Европски савез младих глувих European Union of the Deaf Youth (EUDY)http://www.eudy.info/eudy

Европски инвалидски форум The European Disability Forum http://www.edf-feph.org/

Европске мреже за самостални живот The European Network on Independent Living (ENIL)http://www.enil.eu

Дневни прес - вести

Град Ниш и Центар за...

ПоставиоKsz
- петак, 15 јун 2018 09:32
Град Ниш и Центар за социјални рад помажу младим паровима на селу

ГОДИШЊА МЕДИЈСКА НАГРАДА ПОВЕРЕНИКА ЗА...

ПоставиоKsz
- четвртак, 14 јун 2018 17:45
ГОДИШЊА МЕДИЈСКА НАГРАДА ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ 2018

Особе са инвалидитетом морају бити...

ПоставиоKsz
- четвртак, 14 јун 2018 17:43
Особе са инвалидитетом морају бити равноправни чланови друштва

ОЕК Синергија: “Не штити насиље“

ПоставиоKsz
- четвртак, 14 јун 2018 14:55
ОЕК Синергија: “Не штити насиље“

Србија посвећена унапређењу права особа...

ПоставиоKsz
- четвртак, 14 јун 2018 14:15
Србија посвећена унапређењу права особа са инвалидитетом

OЕБС задовољан условима за смештај...

ПоставиоKsz
- уторак, 12 јун 2018 19:49
OЕБС задовољан условима за смештај избеглица у Србији

Инфо панел

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Републички завод за социјалну заштиту

Покрајински завод за социјалну заштиту

Синдикат запослених у социјалној заштити

Удружење стручних радника социјалне заштите Србије

Асоцијација Центара за социјални рад Србије

Adresar Ustanova

rtzj

kvd

cpsu

 

Scroll to top