Чланови Етичког одбора

 

 

Р.бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Својство

Стручно звање

1

Микаина Стевановић

члан

дипл.специјални педагог/специјалиста

2

Весна Трбовић

члан

дипл. социјални радник

3

Светлана Дражовић

члан

дипл. психолог

4

Владимир Антић

члан

дипл.правник

5

Ивана Милосављевић Ђукић

члан

дипл.специјални педагог/магистар

6

Јелена Павићевић

члан

дипл. соц. радник/специјалиста

7

Предраг Момчиловић

члан

дипл.правник