Међународна конференција “Реформом до унапређења система социјалне заштите- Искуства Републике Пољске и Републике Србије”
Међународна конференција “Реформом до унапређења система социјалне заштите- Искуства Републике Пољске и Републике Србије”
Назив установе Адреса Бр. тел. E-mail; Web страна
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Немањина бр. 22-26, Београд Дежурни телефони Инфо-центра www.minrzs.gov.rs
Социјална и породично-правна заштита 011/303-86-61
Особе са инвалидитетом и борачко инвалидска заштита 011/303-86-77
Насиље у породици 011/303-86-61
Сектор за бригу о породици и соц. заштиту
Одељење за управно-надзорне послове у области породичне заштите 011/3615 677
Одељење за управне послове у области социјалне заштите 011/3346-912
Одсек за послове у области популационе политике и финансијске подршке породици са децом 011/3619-749
Одељење за инспекцијски надзор 011/3631-635
Одсек за аналитичке, нормативне и правне послове 011/3613-648
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ Теразије бр. 34, Београд 011/3621-565

zavod@zavodsz.gov.rs

www.zavodsz.gov.rs

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад 021/425-836

office@pzsz.gov.rs

www.pzsz.gov.rs

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА Немањина бр. 22-26, Београд 062/575 -197

centar@centarzztlj.rs

www.centarzztlj.rs

УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ Марије Бурсаћ бр. 49, Земун, Београд  

udruzenje@udruzenjesz.rs

www.udruzenjesz.rs

ДРУШТВО СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ    

drustvos@drustvosr.org.rs

http://www.drustvosr.org.rs/

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РС Пожешка бр. 41, Београд 011/3572-702

sindikatzsz@sindikatzsz.org.rs

www.sindikatzsz.org.rs

НОВИ СИНДИКАТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ 7. јули бб, Алексинац  

novisindikat.socijalnezastites@gmail.com

http://novisindikat.org.rs/

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ Дечанска бр. 14, Београд 011/3233348

sindikatzdravstva@yahoo.com

www.zdravko.org.rs

АСОЦИЈАЦИЈА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ Жике Ваљаревића бр. 1, Врњачка Бања 036/616-290 http://www.asocijacijacsr.org/

 

Центри за социјални рад

Назив установе Адреса Бр. тел. E-mail, Web страница
ЦСР АДА Трг ослобођења бр. 1, Ада 024/851-039 csrada@gmail.rs
ЦСР АЛЕКСАНДРОВАЦ Виноградарска бр. 6, Александровац 037/751-700 aleksandrovac.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР АЛЕКСИНАЦ Др. Буцека бр. 9, Алексинац 018/804-507 csraleksinac@beotel.rs
ЦСР АЛИБУНАР Саве Мунћуна бр. 3, Алибунар 013/641-167 csralibunar@hotmail.com
ЦСР АПАТИН Светозара Милетића бр. 6, Апатин 025/772-047

info@csrapatin.net

www.csrapatin.net

ЦСР АРАНЂЕЛОВАЦ Краља Петра I бр.2/а, Аранђеловац 034/720-274

arandjelovac.csr@minrzs.gov.rs
czsr.ar@gmail.com

http://csrarandjelovac.rs/

ЦСР АРАНЂЕЛОВАЦ, ОДЕЉЕЊЕ ТОПОЛА Миливоја Петровића-Блазнавца бр. 6, Топола 034/811-092  czsr.to@gmail.com
ЦСР АРИЉЕ Светог Ахилија бр. 53/2, Ариље 031/891-704  csrarilje@open.telekom.rs
ЦСР БАБУШНИЦА Саше Ивковића бр. 26, Бабушница 010/385-260 csrbabusnica@hotmail.com
ЦСР БАЈИНА БАШТА Рајка Тадића бр. 2, Бајина Башта 031/869-023 csrbb@open.telekom.rs
ЦСР БАТОЧИНА Гаврила Принципа бр. 7, Баточина 034/6842-309 mcsrbatocina@yahoo.com
ЦСР БАТОЧИНА, ОДЕЉЕЊЕ РАЧА Карађорђева бр. 48, Рача 034/751-266  
ЦСР БАТОЧИНА, ОДЕЉЕЊЕ ЛАПОВО Ратника солунца бб, Лапово 034/851-226  
ЦСР БАЧ Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, Бач 021/770-251 bac.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР БАЧКА ПАЛАНКА Југословенске армије бр. 23, Бачка Паланка 021/6045-585 csrbp@open.telekom.rs
ЦСР БАЧКА ТОПОЛА Петефи Бригаде бр. 20, Бачка Топола 024/715-810 csrbt@stcable.net
ЦСР БАЧКА ТОПОЛА, ОДЕЉЕЊЕ МАЛИ ИЂОШ Главна бр. 32, Мали Иђош 024/731-434 csrbt@stcable.net
ЦСР БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Народне Револуције бр. 7, Бачки Петровац 021/780-057 centarpetrovec@gmail.com
ЦСР БЕЛА ПАЛАНКА Српских Владара бр. 51, Бела Паланка 018/855-039 centar_bp@ptt.rs
ЦСР БЕЛА ЦРКВА Дејана Бранкова бр. 5, Бела Црква 013/851-165 centarbc@gmail.com
ГЦСР БЕОГРАД Руска бр. 7, Београд 011/2650-329 info@gcsrbg.org
www.gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ БАРАЈЕВО Светосавска бр. 87б 011/8300-401 barajevo@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ВОЖДОВАЦ Адмирала Вуковића бр.14 011/2461-644 vozdovac@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР Максима Горког бр. 17а 011/2456-546 vracar@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ГРОЦКА Булевар ослобођења бр. 51 011/8503-141 grocka@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ЗВЕЗДАРА Крфска бр. 7 011/6414-129 zvezdara@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ЗЕМУН Александра Дубчека бр. 2 011/2193-999 zemun@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ЛАЗАРЕВАЦ Јанка Стајчића бр. 21 011/8123-298 lazarevac@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ МЛАДЕНОВАЦ Краљице Марије бр. 13 011/8231-014 mladenovac@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ НОВИ БЕОГРАД Тошин бунар бр. 148 011/3190-191 novi.beograd@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ОБРЕНОВАЦ Београдског батаљона бр. 8б 011/8721-340 obrenovac@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА Цвијићева бр. 110 011/2753-557 palilula@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ РАКОВИЦА Мишка Крањца бр. 12 011/3051-894 rakovica@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ Ломина бр.17 011/2643-538 savski.venac@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ СОПОТ Космајски трг бр. 13 011/8251-314 sopot@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ СТАРИ ГРАД Господар Јевремова бр. 17а 011/2625-593 stari.grad@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ СУРЧИН Косовска бр. 2 011/3140-521  surcin@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ЧУКАРИЦА Михаила Валтровића бр. 36а 011/2505-018 cukarica@gcsrbg.org
ЦСР БЕЧЕЈ Бориса Кидрича бр. 80, Бечеј 021/6915-445 csrbecej@eunet.rs
ЦСР БЛАЦЕ Свети Сава бб, Блаце 027/371-042 blace.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР БОГАТИЋ Јанка Веселиновића бр. 4, Богатић 015/7786-223 czrbogaticc@yahoo.com
ЦСР БОЈНИК Трг слободе бр. 2, Бојник 016/821-175 bojnik.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР БОЉЕВАЦ Краља Александра бр. 5, Бољевац 030/463-324 pantalej@open.telekom.rs
ЦСР БОР Војске Југославије бр. 11, Бор 030/422-589 csrbor@ptt.rs
ЦСР БОСИЛЕГРАД Георги Димитрова бб, Босилеград 017/877-106

info@csrbosilegrad.rs

www.csrbosilegrad.rs

ЦСР БРУС Ослободилачка бб, Брус 037/825-665 csrbrus@ptt.rs
ЦСР БУЈАНОВАЦ Трг Карађорђа Петровића бб, Бујановац 017/651-222 centarsocbujan@yahoo.com
ЦСР ВАЉЕВО Синђелићева 50, Ваљево 014/221-114 valjevo.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ВЕЛИКА ПЛАНА Пионирска бр. 1, Велика Плана 026/514-825 centarplana@gmail.com
ЦСР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Сарајевска бр. 2, Велико Градиште 012/662-955 csrvg@open.telekom.rs
ЦСР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ОДЕЉЕЊЕ ГОЛУБАЦ Голубачки трг бб, Голубац 012/678471  
ЦСР ВЛАДИМИРЦИ Светог Саве бр. 22, Владимирци 015/513-290 csrvladimirci@gmail.com
ЦСР ВЛАДИЧИН ХАН Градимира Михајловића бр. 1а, Владичин Хан 017/473-976 czsrvlhan@open.telekom.rs
ЦСР ВЛАСОТИНЦЕ Немањина бр. 58, Власотинце 016/871-459 vlasotince.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ВЛАДИЧИН ХАН, ОДЕЉЕЊЕ ЦРНА ТРАВА Црна Трава бб 016/811-255  
ЦСР ВРАЊЕ Задарска бр. 2, Врање 017/423-905 vranje.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ВРБАС Маршала Тита бр. 40, Врбас 021/700-252 csrvrbas@open.telekom.rs
http://www.csrvrbas.rs/
ЦСР ВРЊАЧКА БАЊА Жике Ваљаревића бр. 1, Врњачка Бања 036/611-120

vrnjackabanja.csr@minrzs.gov.rs

www.csrvrnjackabanja.org.rs

ЦСР ВРШАЦ Жарка Зрењанина бр.12, Вршац 013/839-689 czsr@hemo.net
ЦСР ВУЧИТРН Прилужје бб 028/467-330  csrvucitrn@gmail.com
ЦСР ГАЏИН ХАН Милоша Обилића бб, Гаџин Хан 018/860-050 csrghan@open.telekom.rs
ЦСР ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Лоле Рибара бр. 2, Горњи Милановац 032/720-405

socialno@open.telekom.rs

gornjimilanovac.csr@minrzs.gov.rs

ЦСР ДЕСПОТОВАЦ Моравска бр. 28, Деспотовац 035/611-394 csrdes@ptt.rs
ЦСР ДИМИТРОВГРАД Балканска бр. 7, Димитровград 010/362-688 csr_dimitrovgrad@yahoo.com
ЦСР ДОЉЕВАЦ Никола Тесла бр. 69, Дољевац 018/810-072 czsrdoljevac@gmail.com
ЦСР ЖАБАРИ Кнеза Милоша бр. 127, Жабари 012/250-301 csr_zabari@open.telekom.rs
ЦСР ЖАБАЉ Николе Тесле бр. 34, Жабаљ 021/831-260 solidarnost@zabalj.com
ЦСР ЖАБАЉ, ОДЕЉЕЊЕ ТИТЕЛ Главна бр. 14, Тител 021/861-999  
ЦСР ЖИТИШТЕ Цара Душана бр. 15, Житиште 023/822-252

zitiste.csr@gmail.com

http://csr-zitiste.org/

ЦСР ЖИТОРАЂА Житорађа бб 027/8362-045 csrzitoradja@yahoo.com
ЦСР ЗАЈЕЧАР Генерала Гамбете бр. 88, Зајечар 019/420-280 zajecar.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ЗРЕЊАНИН Народног фронта бр. 2, Зрењанин 023/534-148 zrenjanin.csr@minrzs.gov.rs
www.csr-zrenjanin.org.rs
ЦСР ЗУБИН ПОТОК Колашинских Кнежева бб, Зубин Поток 028/460-064 djurovicljubisa@hotmail.com
ЦСР ИВАЊИЦА Вукадина Стојановића бр. 6, Ивањица 032/661-609 csr.ivanjica@eunet.rs
ЦСР ИНЂИЈА Војводе Степе бр. 42, Инђија 022/560-526

csrdunav@neobee.net
indjija.csr@minrzs.gov.rs

www.csrdunav.org.rs

ЦСР ИРИГ Николе Тесле бр. 4, Ириг 022/2462-750

irig.pcsr@minrzs.gov.rs

http://csririg.org.rs/

ЦСР ЈАГОДИНА Ружице Милановића бр.1, Јагодина 035/8222-456 csrjag@ptt.rs
www.csrjag.autentik.net
ЦСР КАЊИЖА Главни трг бр. 4, Кањижа 024/873-427

csr@kanjiza.rs

www.csrkanjiza.rs

ЦСР КЛАДОВО Краља Александра бр. 35, Кладово 019/808-488 cs-kladovo@panline.net
ЦСР КНИЋ Кнић бб 034/510-139

csrknic@open.telekom.rs

www.csrknic.rs

ЦСР КЊАЖЕВАЦ Карађорђева бр. 53, Књажевац 019/731-316

czsrknjaz@open.telekom.rs

www.csrknjazevac.org.rs

ЦСР КИКИНДА Семлачка бр. 10, Кикинда 023/21-169 kikinda.csr@minrzs.gov.rs
www.csrkikinda.org.rs
ЦСР КОВАЧИЦА Чапловичова бр.17, Ковачица 013/661-041 direktor@csrkovacica.rs
http://csrkovacica.rs/
ЦСР КОВИН Трг Жарка Зрењанина бр. 8 013/742-985 csrkovin@open.telekom.rs
ЦСР КОСЈЕРИЋ Радише Петронијевић бр. 4, Косјерић 031/782-541 csrkosjeric@open.telekom.rs
ЦСР КОСОВСКА КАМЕНИЦА - РАНИЛУГ Ранилуг бб 028/075-195  
МЕЂУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСОВСКА МИТРОВИЦА Ослобођења бр. 9, Косовска Митровица 028/497-483 csr.zvec@gmail.com
ЦСР КОЦЕЉЕВА Милована Глишића бр. 6, Коцељева 015/556-277 centar.koceljeva@hotmail.com
ЦСР "СОЛИДАРНОСТ" КРАГУЈЕВАЦ Светозара Марковића бр. 43, Крагујевац 034/332-627 kragujevac.csr@minrzs.gov.rs
http://solidarnost.org.rs/
ЦСР КРАЉЕВО Моше Пијаде 26а, Краљево 036/331-744

scrkv@open.telekom.rs

www.scrkv.co.rs

ЦСР КРУПАЊ Мачков камен бр. 4, Крупањ 015/681-320 centar_krupanj@ptt.rs
ЦСР КРУШЕВАЦ Мајке Југовић бр. 46, Крушевац 037/416-980

direktor1@open.telekom.rs

http://www.csrkrusevac.rs/

ЦСР КУЛА Светозара Марковића бр. 6а, Кула 025/722-269

info@csrkula.org

www.csrkula.org

ЦСР КУРШУМЛИЈА Топличка бр. 1, Куршумлија 027/381-730 csrkursumlija@medianis.net
ЦСР КУЧЕВО Светог Саве бр. 213, Кучево 012/852-369 csrkucevo@ptt.rs
http://csrkucevo.rs/
ЦСР КУЧЕВО - Установа за одрасле и старије “Кучево” (домско одељење) Браће Ивковић бб, Кучево 012/850-999 domsko.odeljenje@gmail.com
ЦСР ЛЕБАНЕ Цара Душана бр. 70, Лебане 016/843-203 czsrlebane@yahoo.com
ЦСР ЛЕПОСАВИЋ Немањина бб, Лепосавић 028/83-977 csrleposavic@open.telekom.rs
ЦСР ЛЕСКОВАЦ Косте Стаменковић бр. 6, Лесковац 016/252-494

centarle@ptt.rs

www.csr-leskovac.rs

ЦСР ЛОЗНИЦА Булевар Доситеја Обрадовића бб, Лозница 015/889-412 csrloznica2010@gmail.com
ЦСР ЛУЧАНИ Републике бр. 18, Гуча 032/854-370 socijalniradguca@gmail.com
ЗАЈЕДИЧКИ ЦСР ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА Карађорђева бр. 8, Љиг 014/3445-241 mcsrsol@yahoo.com
ЗАЈЕДИЧКИ ЦСР ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА, ОДЕЉЕЊЕ ЛАЈКОВАЦ Војводе Мишића бр. 4, Лајковац 014/3431-229 zcsrlajkovac@yahoo.com
ЗАЈЕДИЧКИ ЦСР ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА, ОДЕЉЕЊЕ МИОНИЦА Војводе Мишића бб, Мионица 014/62-589  
ЦСР ЉУБОВИЈА Милена Тешића бр. 28, Љубовија 015/561-782 cesorljubovija@yahoo.com     
ЦСР ЉУБОВИЈА – УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ Војводе Мишића бр. 65, Љубовија 015/560-060 ustanovaljubovija@yahoo.com
ЦСР МАЈДАНПЕК Светог Саве бр. 57, Мајданпек 030/581-211 csr_mpek@ptt.rs
ЦСР МАЛИ ЗВОРНИК Краља Петра I 18, Мали Зворник 015/471-190  malizvornik.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР МАЛО ЦРНИЋЕ Мало Црниће бб 012/280-125 csrcrnice@gmail.com
ЦСР МЕДВЕЂА Васе Смајевића бр. 10, Медвеђа 016/891-340 csrmedvedja@yahoo.com
ЦСР МЕРОШИНА Цара Лазара бр. 19, Мерошина 018/4892-340 centarmerosina@gmail.com
ЦСР НЕГОТИН Србе Јовановића бр. 6, Неготин 019/541-404 csrnegotin@open.telekom.rs
ЦСР НИШ Светозара Марковића бр. 41, Ниш 018/244-881

office@csr-nis.rs

www.csr-nis.rs

ЦСР НОВА ВАРОШ Карађорђева бр. 34, Нова Варош 033/62-880 centar_nv@yahoo.com
nvcentarzasocijalnirad.wordpress.com
ЦСР НОВА ЦРЊА ЈНА бр. 110, Нова Црња 023/815-044    czsradnc@gmail.com
ЦСР НОВИ БЕЧЕЈ Петра Драпшина бр. 6, Нови Бечеј 023/773-140 csr.novibecej@gmail.com
www.csrnovibecej.org
ЦСР НОВИ КНЕЖЕВАЦ Светог Саве бр. 1, Нови Кнежевац 023/081-822 czsrnk@stcable.net
ЦСР НОВИ ПАЗАР Стевана Немање бр.198, Нови Пазар 020/312-633

centarnp@open.telekom.rs

www.centarzsrnovipazar.org.rs

ЦСР НОВИ САД Змај Огњена Вука бр. 13, Нови Сад 021/ 210-14-00 novisad.csr@minrzs.gov.rs
http://www.csrns.org.rs/
ЦСР НОВИ САД, ОДЕЉЕЊЕ БЕОЧИН Омладинска бр. 54, Беочин 021/ 870-174  
ЦСР НОВИ САД, ОДЕЉЕЊЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ Трг Бранка Радичевића бр.1, Сремски Карловци 021/ 685-30-75  
ЦСР ОПОВО Братства и јединства бр. 7, Опово 013/682-443 socopovo@yahoo.com
ЦСР ОСЕЧИНА Карађорђева бр. 114, Осечина 014/451-077 czsrosecina@gmail.com
ЦСР ОЏАЦИ Кнез Михајлова бр. 41, Оџаци 025/742-142  odzaci.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ПАНЧЕВО Филипа Вишњића бр. 16, Панчево 013/319-998 pancevo.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ПАРАЋИН Крагујевачка бр. 4, Параћин 035/564-712 socradnici@open.telekom.rs
ЦСР ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Српских владара бр. 284, Петровац на Млави 012/331-473 office@csr-petrovac.org
ЦСР ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, ОДЕЉЕЊЕ ЖАГУБИЦА Хомољска бб, Жагубица 012/764-3313  
ЦСР ПЕЋИНЦИ Слободана Бајића бр. 5, Пећинци 022/436-028

socpecinci@yahoo.com

www.socpecinci.rs

ЦСР ПРИШТИНА Геачаница бр. 717 038/65-597 centargr@yahoo.com
ЦСР ПИРОТ Српских владара бр. 126/а, Пирот 010/311-203 opscrpirot@ptt.yu
ЦСР ПЛАНДИШТЕ Војводе Путника бр. 38, Пландиште 013/861-025 csrplandiste@yahoo.com
ЦСР ПОЖАРЕВАЦ Моше Пијаде бр. 27, Пожаревац 012/223-681 pozarevac.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ПОЖЕГА Немањина бб, Пожега 031/3816-474 centar.pozega@gmail.com
ЦСР ПРЕШЕВО Маре Лончар бр. 26, Прешево 017/669-969 czsr_presevo@yahoo.com
ЦСР ПРИБОЈ 12. јануар бр. 114, Прибој 033/2452-253

centarpriboj@open.telekom.rs

http://csrpb.rs/

ЦСР ПРИЈЕПОЉЕ Санџачких бригада бр. 11, Пријепоље 033/712-033 yuczsrp@ptt.rs
ЦСР ПРОКУПЉЕ Таткова бр. 30, Прокупље 027/321-757 csr.toplica.prokuplje@gmail.com
ЦСР РАЖАЊ Партизанска бб, Ражањ 037/841-246 csrrazanj@gmail.com
ЦСР РАШКА Светог Саве бр. 18а, Рашка 036/736-692 czsrraska@neobee.net
ЦСР РЕКОВАЦ Краља Петра I бр. 7, Рековац 035/8710-483 czsrrekovac@gmail.com
ЦСР РУМА Железничка бр. 28, Рума 022/474-281 csrruma@open.telekom.rs
ЦСР РУМА, ОДЕЉЕЊЕ ИРИГ Николе Тесле бр. 4, Ириг 022/246-2750  csririg@open.telekom.rs
ЦСР СВИЛАЈНАЦ Светог Саве бр. 62, Свилајнац 035/312-274 svilacen@ptt.rs
ЦСР СВРЉИГ Хаџићева бр.10, Сврљиг 018/821-038

csrsvrljig@yahoo.com

www.csrsvrljig.org.rs

ЦСР СЕНТА Јове Јовановића Змаја бр. 37, Сента 024/812-559 czsr@cablenet.rs
ЦСР СЕЧАЊ Вожда Карађорђа бр. 71, Сечањ 023/841-082 centarsecanj@beotel.net
ЦСР СЈЕНИЦА Краља Петра I бб, Сјеница 020/741-206 csrsjenica@gmail.com
ЦСР СМЕДЕРЕВО Кнез Михајлова бр. 29, Смедерево 026/223-728 smederevo.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА Иве Бајазита бб, Смедеревска Паланка 026/311-365 spalanka.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР СОКОБАЊА Немањина бб, Сокобања 018/830-436 csrsokobanja@ptt.rs
ЦСР СОМБОР Карађорђева бр. 4, Сомбор 025/482-499 sombor.csr@minrzs.gov.rs
www.csrsombor.org.rs
ЦСР СРБИЦА Ловћенска бр. 4, Косовска Митровица 028/497-192 csr_srbica@yahoo.com
ЦСР СРБОБРАН Светог Саве бр. 15, Србобран 021/730-177 sigurnognezdo@teamnet.ws
ЦСР СРЕМСКА МИТРОВИЦА Променада бр. 9, Сремска Митровица 022/623-376 csrsavasm@ptt.rs
ЦСР СТАРА ПАЗОВА Ћирила и Методија бр. 18, Стара Пазова 022/311-930

starapazova.csr@minrzs.gov.rs

www.csr-starapazova.org

ЦСР СУБОТИЦА Шантићева бр. 27, Суботица 024/548-220 subotica.csr@minrzs.gov.rs
www.csrsu.org.rs
ЦСР СУРДУЛИЦА Масуричка бб, Сурдулица 017/815-935 csrsurdulica@open.telekom.rs
ЦСР ТЕМЕРИН Новосадска бр. 403, Темерин 021/843-550 csrtemerin@neobee.net
ЦСР ТРГОВИШТЕ ЈНА бр. 22, Трговиште 017/452-615 trgoviste.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ТРСТЕНИК Живадина Апостоловића бр. 47, Трстеник 037/712-320 csrtrstenik@gmail.com
http://csrtrstenik.rs/
ЦСР ТУТИН Богољуба Чукића бр. 7, Тутин 020/812-101 centartutin@gmail.com
ЦСР ЋИЋЕВАЦ Светог Саве бр. 19, Ћићевац 037/811-361 czsrcicevac@ptt.rs
ЦСР ЋИЋЕВАЦ, ОДЕЉЕЊЕ ВАРВАРИН Слободе бб, Варварин 037/788-157 csr_varvarin@ptt.rs
ЦСР ЋУПРИЈА  Цара Лазара бр. 89, Ћуприја 035/8470-533 csrcu@ptt.rs
cuprija.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР УБ 7. Јула бр. 11, Уб 014/411-849 centarub@open.telekom.rs
ЦСР УЖИЦЕ Видовданска бр. 32а, Ужице 031/512-340 czsr@ptt.rs
http://csr-uzice.rs/
ЦСР ЧАЈЕТИНА Александра Карађорђевића бр. 28, Чајетина 031/831-785 csrcajetina@gmail.com
ЦСР ЧАЧАК Кнеза Милоша бр. 1, Чачак 032/226-317 csrcacak@gmail.com
ЦСР ЧОКА Потиска бр. 20, Чока 023/072-629

 centar@csrcoka.org.rs

www.csrcoka.org.rs

ЦСР ШАБАЦ Мачванска бр. 76, Шабац 015/344-458

csrsa@ptt.rs

http://csrsabac.org.rs/sr/

ЦСР ШИД Лазе Костића бр. 1, Шид 022/712-823 centarsid@gmail.com
www.centarsid.com
ЦСР ШТРПЦЕ Штрпце бб 029/071-076 csr_strpce@yahoo.com
ЦСР - ОЈ Дневни боравак за децу, омладину и одрасле особе са сметњама у развоју "ПУЖ" Омладинска 15, 11420 Смедеревска Паланка tel: 026/ 230-336 dnevniboravakpuz@gmail.com

 

Центри за породични смештај и усвојење

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ ДЕЦЕ "РАДА МЛАДЕНОВИЋ - ЂУЛИЋ ЦРНА" МИЛОШЕВАЦ Моше Пијаде бр. 4, Милошевац 026/801-315

cmilosevac@gmail.com

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ ЋУПРИЈА Цара Лазара бр. 89, Ћуприја 035/8870-644 cpscuprija@gmail.com
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НИШ Гутенбергова бр.4а, Ниш 018/215-057 cpsu.nis@gmail.com
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ Чика Матина бр. 5, Крагујевац 034/355-450 cpsukg@gmail.com
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ БЕОГРАД Радослава Грујића бр. 17, Београд 011/2421-191 office@hraniteljstvocps.gov.rs

 

Домови за децу и омладину

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ" БАЊА КОВИЉАЧА Војвођанских бригада бб, Бања Ковиљача 015/818-395 dom.verablagojevic@gmail.com
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ
ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД
Звечанска бр.7, Београд 011/2648-622

office@czodo.rs

www.zvecanska.org.rs

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ОЈ СТАЦИОНАР Звечанска бр. 7, Београд 011/2648-622 dom.@czodo.rs
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ОЈ ДОМ ЗА СТУДЕНТСКУ И СРЕДЊОШКОЛСКУ ОМЛАДИНУ Звечанска бр. 52, Београд 011/2648-365 dom.zvecanska52@czodo.rs
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ДОМ "Ј. Ј. ЗМАЈ" Браће Јерковић бр. 119, Београд 011/2461-867 dom.zmaj@czodo.rs
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ОЈ ДОМ "Ф.Ф. ЈУСА" Радослава Грујића бр. 17, Београд 011/2454-973 dom.jusa@czodo.rs
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ОЈ ДОМ "ДРИНКА ПАВЛОВИЋ" Косте Главинића бр. 14, Београд 011/265-1987 kordinator.drinka@czodo.rs
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ОЈ ДОМ "МОША ПИЈАДЕ" Устаничка бр. 19, Београд 011/245-0257 dom.mosa@czodo.rs
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ" БЕЛА ЦРКВА Јована Цвијића бр. 1, Бела Црква 013/853-021 domzadecu@hemo.net
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "ЈЕФИМИЈА" КРУШЕВАЦ Веселина Николића бр. 51, Крушевац 037/421-027 direktor@jefimija.org
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "СТАНКО ПАУНОВИЋ" НЕГОТИН Бадњевска бр. 5, Неготин 019/541-933 domstankopaunovic@gmail.com
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "ДУШКО РАДОВИЋ" НИШ Гутенбергова 4/А, Ниш 018/216-168 d.radovic.nis@ptt.rs
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "СПОМЕНАК" ПАНЧЕВО СА  ПРИХВАТНОМ СТАНИЦОМ Михајла Обреновић бр. 6, Панчево 013/2318-464 spomenakpa@open.telekom.rs
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СОМБОР "МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА" Радоја Домановића бр. 98, Сомбор 025/431-031 so.dete@hotmail.com
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ" УЖИЦЕ Немањина бр. 52, Ужице 031/511-366 office@dompruzice.org.rs
ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД Булевар ослобођења  бр. 219, Београд 011/2492-301 zvdo@sbb.rs
ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ МЛАДЕЖИ КЊАЖЕВАЦ Боре Станковића бб, Књажевац 019/731-332 zvm.knj.minrzs@gmail.com
ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ОМЛАДИНЕ НИШ Божидарчева  бр. 37, Ниш 018/243-619 zavodnis@gmail.com
СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО-КРАЉЕВО Првомајска бр. 46а, Краљево 036/375 451 zaklina.popovic@sos-kraljevo.org
УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СОС - ДЕЧЈЕ СЕЛО "ДР. М. ПАВЛОВИЋ" СРЕМСКА КАМЕНИЦА Каменички парк бб, Сремска Каменица 021/461-177 decijeselo21@gmail.com

 

Установе за лица ометена у развоју

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ “СРЕМЧИЦА” Моштаничка бр. 2, Сремчица, Чукарица 011/2526-329

sekretar@sremcicadom.org.rs

www.sremcicadom.org.rs

"ДР НИКОЛА ШУМЕНКОВИЋ" ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, СТАМНИЦА Стамница, Петровац на Млави 012/358-042 posta@stamnicazavod.org.rs
http://stamnicazavod.org.rs/
ДОМ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ "КОЛЕВКА", СУБОТИЦА Јаше Игњатовића бр. 6, Суботица 024/552-468

kolevka@open.telekom.rs

http://domkolevka.rs/

ДОМ "ВЕТЕРНИК", ВЕТЕРНИК Книнска бр. 157, Ветерник 021/821-034

veternikddo@minrzs.gov.rs

www.domveternik.org.rs

ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА, БЕОГРАД Аутопут бр. 18, Земун 011/26012-21 domzaosi@gmail.com
www.domzaosi.org.rs
ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА, ДОЉЕВАЦ Вука Караџића бр. 8, Дољевац 018/810-334 domdoljevac@gmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА, КУЛИНА Село Кулина, Алексинац 018/613-822

domkulina@gmail.com

www.kulina.org.rs

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА, ТРБУЊЕ Блацем, Трбуње бб 027/370-499 domtrbunje@yahoo.com
ЗАВОД ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА "МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ", КРАГУЈЕВАЦ Љубомира Јовановића бб, Крагујевац 034/326-540

pcelice@eunet.rs

http://malepcelice.org.rs/

УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ "ГВОЗДЕН ЈОВАНЧИЋЕВИЋ", ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ Велики Поповац, Петровац на Млави 012/337-224 vpopovacsu@verat.net
ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ "СРЦЕ У ЈАБУЦИ", ЈАБУКА ЈНА бр. 45, Јабука 013/2358-007

domsrce@open.telekom.rs

domjabuka@gmail.com

www.srce.org.rs

ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ “OTTHON”, СТАРА МОРАВИЦА Шандора Јегеша бр. 12, Стара Моравица, Бачка Топола 024/741-005

k.poslove@stcable.net
othon@stcable.net

www.otthon.org.rs

ДОМ ЗА ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, ТУТИН Пештерска бр. 43, Тутин 020/811-166 domtutin@yahoo.com
ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА "ЧУРУГ", ЧУРУГ Краља Петра I бр. 1а, Чуруг 021/833-006

domcurug21@gmail.com

www.domcurug.rs

ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА "1. ОКТОБАР", СТАРИ ЛЕЦ Сутјеска бб, Стари Лец 013/874-020

domlec@ptt.rs

http://dom1oktobarstarilec.rs/

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА " СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ", НОВИ БЕЧЕЈ Маршала Тита бр. 77, Нови Бечеј 023/771-079 gcnb@open.telekom.rs
ДОМ ЗА ЛИЦА СА ОШТЕЋЕНИМ ВИДОМ "ЗБРИЊАВАЊЕ", ПАНЧЕВО Баваништански пут бр. 396, Панчево 013/2310-780

domzalicapan@open.telekom.rs

http://domzbrinjavanje.co.rs/

ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ, БЕОГРАД Светозара Марковића бр. 85а, Београд 011/2682-278

office@centarbgd.org.rs

www.centarbgd.edu.rs

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ "ОБЛУТАК", ЗАЈЕЧАР Светозара Марковића бр. 6, Зајечар 019/427-919 oblutak.za@open.telekom.rs
ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ, МЛАДЕ И ОДРАСЛЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ “ЗРАЧАК”, ЧАЧАК Нушићева бр. 24, Чачак

032 331 944

zracakca@open.telekom.rs

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ "МАРА", НИШ Сестре Баковић бб, Ниш 018/4291-972 marinamilanov@gmail.com

 

Геронтолошки центри и домови за старе

ГЦ "ЈЕЛЕНАЦ", АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића  бр. 156, Алексинац 018/4800-176 gcјelenac@gmail.com
ГЦ ЛЕСКОВАЦ Делиградска бр. 7, Лесковац 016/250-453 gcles@ptt.rs
ГЦ СОМБОР Првомајски булевар бб, Сомбор 025/440-540 so.gcsombor@оrg.rs
ГЦ ШАБАЦ Mишарских јунака бб, Шабац 015/380-871 gerontsab@open.telekom.rs
ГЦ БЕОГРАД – БЕЖАНИЈСКА КОСА Марије Бурсаћ 49, Земун 011/2695-605 direktor@ugcb.rs
ГЦ БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦ Качерска бр. 6-12, Вождовац 011/2462-211 vozdovac@ugcb.rs

ГЦ БЕОГРАД -

КАРАБУРМА

Пљешевичка бр. 2, Карабурма 011/2763-068 karaburma@ugcb.rs
ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА, БЕОГРАД Кумодрашка бр. 226а, Београд 011/2462-778 prihvat@sezampro.rs
ГЦ "СРЕМ", РУМА Павловчка бр. 126, Рума 022/472-699 office@gcsrem.co.rs
ГЦ БАЧКА ПАЛАНКА Банатска бр. 4, Бачка Паланка 021/6044-423 gcbackapalanka@gmail.com
ГЦ БЕЧЕЈ Синђелићева бр. 140, Бечеј 021/6912-108 gercent@neobee.net
ГЦ ВРБАС Маршала Тита бр. 34, Врбас 021/705-586 gcvrbas@sbb.rs
ГЦ ВРШАЦ Балканска бб, Вршац 013/833-399 gcvrsac.dir@gmail.com
ГЦ ЗРЕЊАНИН Принципова  бр. 22-26, Зрењанин 023/546-150 geront.zr@beotel.rs
ГЦ ЈАГОДИНА Браће Дирак  бр. 44, Јагодина 035/252-012 gcjagodina@gmail.com
ГЦ КАЊИЖА Алеја Кестенова бр. 14, Кањижа 024/874-279 gerontk@eunet.rs
ГЦ КИКИНДА Генерала Драпшина  бр 99, Кикинда 0230/434-675 gck.direktor@gmail.com
ГЦ КЊАЖЕВАЦ Карађорђева бр.55, Књажевац 019/731-635 gcknjaz@verat.net
ГЦ КРАГУЈЕВАЦ Краља Милана IV 90, Крагујевац 034/504-301 gerontoloski.kg@gmail.com
ГЦ КРУШЕВАЦ Косовска бр. 116, Крушевац 037/422-622 geronto _ks@ptt.rs
ГЦ МАТАРУШКА БАЊА Драгутина Гвозденовића бр. 225, Матурашка Бања 036/5411-144 gcmb@tron-inter.net
ГЦ МЛАДЕНОВАЦ Филипа Филиповића бр. 1, Младеновац 011/8231-826 gcmladenovac@gmail.com
ГЦ НИШ Радних бригада бр.15, Ниш 018/222 - 981 direktor@gerontoloskicentarnis.org
socijalna@gerontoloskicentarnis.org
ГЦ НОВИ САД Фрушкогорска бр. 32, Нови Сад 021/450-266 gerontns@neobee.net
ГЦ ОБРЕНОВАЦ Узун Миркова  бр.12, Обреновац 011/8723-151 doms@open.telekom.rs
ГЦ ПАНЧЕВО Војвођански булевар бр. 1, Панчево 013/301-196 gc013@open.telekom.rs
ГЦ СУБОТИЦА Алеја Mаршала Тита бр.31, Суботица 024/644-444 gerontoc@gcsu.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА, ДИМИТРОВГРАД Иве Андрића бр. 38, Димитровград 010/361-793 dspdmg@yahoo.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА, КУЛА Маршала Тита бр. 99, Кула 025/728-150 dsk1@open.telekom.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА, МОЛ ЈНА бр.105, Мол 024/862-157 moladadsp.ust@minrzs.gov.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА, ПРОКУПЉЕ

Арсенија Чарнојевић бр. 51,

Прокупље

027/321-116 prokupljedsn@minrzs.gov.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА, СМЕДЕРЕВО Старца Вујадина бр. 68, Смедерево 026/4621-248 domsd@sezampro.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА, СУРДУЛИЦА Српских владара бб, Сурдулица 017/813-577 dom.surdulica@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ, АПАТИН Београдска бр. 1, Апатин 025/773-139 domapatin@eunet.rs

 

Приватни домови за смештај одраслих и старијих

НАЦИОНАЛНИ ДОМ, ВЛАДИМИРЦИ Цара Лазара бр.20, Владимирци 013/644-172 nacionalni1@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "КУЋА ДОБРЕ НАДЕ ЛИОН", БЕОГРАД Косте Абрашевића бр.17, Београд 011/3806-049  
ДОМ ЗА БОРАВАК СТАРИХ ЛИЦА МИТРОВИЋ, БЕОГРАД Зрењанински пут бр.152, Борча 011/2711-270 biz.mitrovic@gmail.com
ДОМ ”МИРНА СТАРОСТ”, СУБОТИЦА Тиха  бр.12, Суботица 064/06948-65  
ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА "СВЕТИ НИКОЛА", МЛАДЕНОВАЦ Златиборска бр. 5, Младеновац 063/1277-230 office@svetinikola.co.rs
ДОМ ЗА СТАРЕ "МЕЛИОРВИТА", ЈАКОВО Бољевачка бр. 141, Јаково 011/8416-697 info@meliorvita.rs
ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "ДОЛЧЕ ВИТА КЕЈ", ЗЕМУН Др Недељка Ерцеговца бр.27а, Земун 011/2193-416 dolcevitakej@yahoo.com
ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "ДОЛЧЕ ВИТА КЕЈ", РЈ ЗЕМУН – НОВА ГАЛЕНИКА Ратарски пут бр. 39, Земун 011/2085-661 dolcevitakej@yahoo.com
ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "ДОЛЧЕ ВИТА КЕЈ", РЈ БЕОГРАД Вишњичка бања – Сланички пут бр. 107, Београд 011/3752-337 dolcevitakej@yahoo.com
ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "ДОЛЧЕ ВИТА КЕЈ", РЈ ЗЕМУН – ШИЛЕРОВА Шилерова бр. 23д, Земун 011/3164-912 dolcevitakej@yahoo.com
ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА "КУЋА ДОБРА – ДЕСПОТОВИЋ", ВАЉЕВО Попучке бб, Ваљево 014/2545-366 kucadobra@yahoo.com
ДОМ ЗА НЕГУ И СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "СЕНИОР МЕДИКЛАБ", БЕОГРАД

Војводе Влаховића  бр.22,

Београд

011/3960-154 office@seniormediclub.org
ДОМ ЗА СТАРЕ "РЕНЕСАНСА - ДОМ" , БЕОГРАД Дојранска бр. 21, Београд 011/3943-266 dom@renesansadom.com
ДОМ ЗА НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "ЛОНГ ЛИФЕ", БЕОГРАД Ибарски пут  бр.75, Београд 011/8340-282 office@longlife-dom.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "САН – ТИМ", БЕОГРАД Миљаковачки виногради  бр. 19, Београд 011/6565-068 santimbgd@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРИЈЕ ГРАЂАНЕ "СТАРИ ПРИЈАТЕЉ", БЕОГРАД Сретена Младеновића Мике бр. 28, Београд 011/2341-614 prijatelj.stari@yahoo.com
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ "МОЈА КУЋА", БЕОГРАД СУРЧИН Браће Новковић  бр. 48, Сурчин 011/8440-026 moja.kuca@open.telekom.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ ПЕНЗИОНЕРА И ДРУГИХ СТАРИХ ЛИЦА "СВЕТИ ЂОРЂЕ", БЕОГРАД Крагујевачки пут  VII, Авала 011/8054-355 svetidjordjeavala@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "ДУГА ПЛУС", БЕОГРАД Кружни пут бр. 11Е, Лештане 011/8031-655 vasaduga@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "МОЈА ОАЗА", БЕОГРАД Херцеговачка бр.13, Земун 011/3160-780  
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "ТОПЛИ ДОМ", БЕОГРАД Сланачки пут бр. 99, Вишњичка Бања 011/2086-206 office@toplidom.org
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "КНЕЖЕВИ КОНАЦИ", ВРЊАЧКА БАЊА Кнеза Милоша бр. 152, Врњачка Бања 036/617-260 knezevikonaci@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ "СТЕНТ ПЛУС", БЕОГРАД Орфелинова  бр.14, Београд 011/396-0185 radivojestojanovic0@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "ХЕЛП", НЕГОТИН Тимочка бр. 1, Неготин 019/528-016 domzastarehelp@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "ЛУГ", МЛАДЕНОВАЦ Брестовачка бр. 29, Младеновац 011/8213-981 centarlug@yahoo.com
ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА "ХОМОЉСКИ РАЈ", КУЧЕВО Илије Гојковића бр. 5,  Кучево 012/852-457  
ДОМ ЗА СТАРИЈЕ ОСОБЕ "МИЉАКОВАЧКИ ОДМОР", БЕОГРАД

Миљаковачка стаза  бр. 44,

Београд

011/7589-062 miljakovackiodmor@gmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ ПЕНЗИОНЕРА И ДРУГИХ СТАРИХ ЛИЦА "СЕНИОР ПЛУС", БЕОГРАД Липовачки пут  бр. 13, Београд 011/7875-040  
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ "НАНА", БЕОГРАД Мурманска бр. 23, Београд 011/3821-312 domnana09@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "СУНЧАНА ЈЕСЕН", ЛЕСКОВАЦ Дурмиторска бб, Лесковац 016/247-511  
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ "АГАПЕ", БЕОГРАД Заплањска  бр.76, Београд 011/3961-848 info@domagape.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "РАДОСТ", НЕГОТИН Ђердапска бр. 1, Неготин 019/548-237 biljanadidic@yahoo.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "ДОЖИВЕТИ СТОТУ", БЕОГРАД ЗЕМУН Шилерова бр. 37, Земун 011/2102-985 info@dozivetistotu.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "УНА", БЕОГРАД Павла Лабата бр. 36, Београд 011/3097-200 office@unadom.rs
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "МЕДИКАЛИЈА", БЕОГРАД Саве Ковачевић бр.4б, Београд 011/3319-522 dommedikalija@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ "СВ. НИКОЛА", НЕГОТИН Бадуњевска бб, Неготин 019/542-272  
ДОМ ЗА БРИГУ О СТАРИМ ЛИЦИМА "КОСМАЈСКИ КОНАК", БЕОГРАД Доситејева бр. 2, Београд  011/8251-414 kosmajskikonak@hotmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "ВИЛА КАТАРИНА", КЊАЖЕВАЦ Карађорђева бб, Књажевац 019/732-359 demetraknj@open.telekom.rs
ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА "НИНА", БЕОГРАД Бачка бр. 21, Јајинци 011/3936-832 domzastarenina@yahoo.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "АНДРЕА", БЕОГРАД Емила Затопека бр. 18, Београд 011/407-3223 office@dom-andrea.rs
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ "ПАУН", УМЧАРИ Моше Пиједе бр. 82, Умчари 011/8541-820 dompaun@gmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "МАРИНА", БЕОГРАД Душка Радовића бр. 15б, Београд 011/3809-222 domzastare.marina@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "КУЋА ДОБРЕ НАДЕ", БЕОГРАД Војводе Хрвоја бр. 8, Београд 011/2711-270 biz.mitrovic@gmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "ОЛГА", БЕОГРАД Велетињска бр. 5, Котеж 011/6454-475 office@kucadobrenade.com
ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА "ВИКТОРИЈА", БЕОГРАД Вајара Ђоке Јовановића бр. 27, Београд 011/3467-714 domkatarina@sbb.rs
ДОМ ЗА СТАРЕ "АМФОРА ПЛУС", БЕОГРАД Никшићка бр.14, Београд 011/2717-501  
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "ВИКТОРИЈА МЕДИКА", БЕОГРАД Деспотовачка I, бр. 13, Београд   info@viktorija.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "КРУНА", БЕОГРАД Светог Николе бр. 43, Београд 011/2427-891 domkruna@yahoo.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "МИРНО ДОБА", ЛАЗАРЕВАЦ Милована Лазаревића бр. 103, Лазаревац 011/2427-891  
ДОМ ЗА СТАРЕ "БАКА И ДЕКА", БЕОГРАД Бановићка бр. 6, Београд 011/2992-117  
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА И ПЕНЗИОНЕРА "МЕЛИНУМ", БЕОГРАД Исидора Станојевића  бр.105, Београд 011/317-0589  
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "ОАЗА", БЕОГРАД Херцеговачка бр. 13, Земун 011/3166-303  
ДОМ ЗА СТАРЕ "ДОМ МИЛИДОМ", БЕОГРАД ЗЕМУН Ратарски пут бр. 39, Земун 011/2992-117 dommilidom@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "ЗЛАТНО ДОБА", ЈАКОВО Браће Витамировић бр. 22, Јаково 011/841-7403 zlatnodobajakovo@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "ПЛАВИ ХОРИЗОНТИ", БЕОГРАД Јована Бошковића бр. 7, Београд 011/317-0057 info@plavihorizonti.rs
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "ОПОРАВАК", БЕОГРАД Љубичица бр. 1б, Београд 011/3948-170  
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "ЗЕЛЕНИ ДОМ", БЕОГРАД Дрварске чесме, Београд 011/2758-268 info@zeleni-dom.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ "ЗЛАТИБОРСКА ДОЛИНА", ЧАЈЕТИНА Бела земља бб, Љубане 031/572-008  
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И ОДРАСЛИХ И СТАРИХ "ВИНИЈУМ", ЧАЧАК, КАЧУЛИЦЕ Качулице бб, Чачак 065/351-50-50 vinijum@gmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ "СЕНЕКТА", БЕОГРАД Петра Кочића бр. 35а, Земун 011/3165-148 senekta.dzs@gmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ "ЕНЦИЈАН", БЕОГРАД Душана Кведера бр. 13, Београд 011/650-4930  
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ "БГ ДОМ 56", БЕОГРАД

Јована Поповића  бр.13,

Београд

011/3973-693 slavica.banjac@bgdom56.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "СОКО", БЕОГРАД Владимира Назора бр. 6, Врчин 011/8054-183  
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "ХОМОЉСКИ РАЈ 2", КУЧЕВО Лоле Рибара бр. 5, Кучево 012/852-457  
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ВИКТОРИЈА", НОВИ БЕОГРАД Гандијева  бр.218, Београд 011/228-44-96  
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "НИНА ПЛУС", БЕОГРАД Војводе Влаховића бр. 6, Београд 011/2468-057  
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ДОМ ЛЕНА", БЕОГРАД Душана Срезојевића бр. 4, Београд 011/346-7959 office@domlena.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ИКТУС",  БЕОГРАД Београдска бр. 216, Сремчица 011/25-27165 office@ictus.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ВИВА",  БЕОГРАД Угриновачки пут бр. 5, Београд 062/300-600 vivacitygroup@gmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "АЛТИНА", ЗЕМУН  Сервантесова бр. 8, Земун 062/9615-746  
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "HOLIDАY HOUSE", БЕОГРАД  Стара липовица  бр.170, Београд 064/140-8998 pansionzastare@gmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ДОМ ГРУЈИЋ", НЕГОТИН Призренска бб, Неготин 019/541-464  
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ДОМ МАРИЈА", БЕОГРАД Војводе Влаховића бр.20д, Београд 011/396-1877 info@domzastare.info
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "МЕДМАРИС", БЕОГРАД Булевар ослобођења бр.26, Београд 011/3944-018 kontakt@medmaris.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ЗРЕЛО ДОБА", БЕОГРАД Сланачки пут бр. 137, Вишњичка Бања 061/2252-251 zrelodoba@dr.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "СТАРА ПРУГА", УМКА Тучепска бр. 3, Умка 011/8027-101 office@domzastare-strarapruga.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "АНТИЋ КАН", БЕОГРАД ЗЕМУН Јозе Шћурле  бр. 28, Земун 011/712-9403 anticdom@yahoo.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ОДИСЕЈА", ЗЕМУН  Војни пут бр. 269, Земун 011/3961-877  
ДОМ ЗА СТАРЕ "ГАЗЕЛА", КОВИН, МРАМОРАК 2.октобра бр. 134, Ковин 064/2421-259  
ДОМ ЗА СТАРЕ "МАКСИМОВИЋ", СУБОТИЦА Радноти Миклоша бр. 42, Суботица 024/547-607  
ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА "АДАМ", КОВАЧИЦА ЈНА бр.105, Ковачица 013/661-852  
УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "БЕТАНИЈА", СУБОТИЦА Аксентија Маротића бр. 62, Суботица 024/566-887 betanijasu@yahoo.com
ДОМ СТАРИХ "АЛИБУНАР", АЛИБУНАР Жарка Зрењанина бр.18, Алибунар 013/641-144 domzastaralica@open.telekom.rs
ДОМ ЗА СТАРЕ "VILLA ANCORA", ПАЛИЋ Зеленгорска  бр. 21, Палић 024/545-620  
ДОМ ЗА СТАРЕ "МАРИНА", СЕНТА Змај Јове Јовановић  бр. 25, Сента 061/20-70-040  
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "АТЕРОС", СУБОТИЦА Паје Маргановића  бр. 32, Суботица 024/571-794 aterossu@yahoo.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "ЗЛАТНА ЈЕСЕН", СУБОТИЦА Палмотићева  бр. 4а, Суботица 024/566-887  
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "КОНАК", СРЕМСКА КАМЕНИЦА Краља Петра I, бр. 3, Сремска Каменица 021/463-819 gerontokonak@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "ВИВЕРЕ", СУБОТИЦА Ловћенска бр.7, Суботица 024/534-250  
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "СТАРА БЕЖАНИЈА", НОВИ БЕОГРАД Сурчински пут бр. 11, Нови Београд 011/226-0559 info@starabezanija.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ЕСКУЛАП", НИШ

Топличких партизански одред бб, Ниш

024/556-198  
ДОМ ЗА СТАРЕ "СУНЧАНА ПАДИНА", БЕОГРАД Сергеја Николића бр. 8, Београд 011/3468-009  
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ ЛИЦА"ЛАРА", БЕОГРАД Торлачки вис бр. 2, Јајинци 011/3941-992 office@domlara.rs
ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА"ЕЛИЗАБЕТА", БЕОГРАД Четврте Флавијеве легије  бр. 16, Београд 011/2993041 info@elizabeta.rs
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ"ДОМ КОНАК", БЕОГРАД Тржичка бр. 6, Бегоград 011/2864-396  
ДОМ "КАТАРИНА"ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА, БЕОГРАД Чедомира Митровића бр. 20, Београд 011/3467-714 domkatarina@yahoo.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "ДВОЈЕ”, ЧАЧАК Село Вранићи бб, Чачак    
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА  ВИС, УМКА Милија Станојевића бр. 83, Умка 011/802-64-89  
ДОМ ЗА СТАРЕ "КОСТИЋ", БЕОГРАД Михаила Петрова бр. 8, Београд 011/2864-396 kosticdomdoo@gmail.com
ПАНСИОН ЗА СМЕШТАЈ И БРИГУ О СТАРИМ ЛИЦИМА "СВЕТИ НИКОЛА", МЛАДЕНОВАЦ Златиборска бр. 5, Младеновац 011/8236-396  
НАШЕ ТРЕЋЕ ДОБА БЕОГРАД СУБОТИЦА Филипа Кљајића бр. 11, Суботица 024/456-2398  
ДОМ ”НАНА”, БЕОГРАД Мурманска бр.23в, Београд 011/382-13-12 domnana09@gmail.com

 

Други пружаоци услуга социјалне заштите

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И СВИХ ОБЛИКА РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА "АТИНА", БЕОГРАД Ћустендилска бр. 28, Београд 061/63-84-071

office@atina.org.rs

http://atina.org.rs/

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ПРОМОВИСАЊЕ ИНКЛУЗИЈЕ СРБИЈЕ, БЕОГРАД Кнеза Милоша бр. 16, Београд 011/2645-267

info@sapi.rs

www.sapi.rs

МЕЂУНАРОДНА МРЕЖА ПОМОЋИ ИАН, БЕОГРАД Ђуре Даничића бр. 5, Београд 011/3229-732

office@ian.org.rs

www.ian.org.rs

САВЕЗ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ БЕОГРАД, БЕОГРАД Панчићева бр. 16, Београд 011/2184-533

offtice@cerebralbg.net

www.cerebralbg.net

САВЕЗ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ СРБИЈЕ, БЕОГРАД Панчићева бр. 12, Београд 011/3281-594

savezsrbije@cerebralnaparaliza.rs

www.cerebralnaparaliza.rs

УДРУЖЕЊЕ СТРУЧЊАКА ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ ИПОРОДИЦИ “ФИЦЕ СРБИЈА”, БЕОГРАД Др Ивана Рибара бр. 168, Београд 011/3448-629

ficesrbija@sbb.rs

http://ficesrbija.rs/

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “СНАГА ПРИЈАТЕЉСТВА” - AMITY, БЕОГРАД Париске комуне бр. 1/12, Нови Београд 011/6690-122

nada@amity-yu.org

www.amity-yu.org

АУТОНОМНИ ЖЕНСКИ ЦЕНТАР, БЕОГРАД Тиршова бр. 5а, Београд 011/2687-190

azc@azc.org.rs

http://www.womenngo.org.rs/

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ "ГРИГ”, БЕОГРАД Булевар Деспота Стефана бр. 41, Београд 011/3344-901

office@cspa-grig.org

www.cspa-grig.org

ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ МЛАДИХ, БЕОГРАД Шајкашка бр. 27/40, Београд 011/3390-258

office@cim.org.rs

www.cim.org.rs

НОВОСАДСКИ ХУМАНИТАРНИ ЦЕНТАР, НОВИ САД Арсе Теодоровића бр. 3, Нови Сад 021/423-021

nshc@eunet.rs

www.nshc.org.rs

ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ РАНОМ РАЗВОЈУ И ПОРОДИЧНИМ ОДНОСИМА “ХАРМОНИЈА”, НОВИ САД Булевар Ослобођења бр. 147, Нови Сад 021/450149

harmonija.c@gmail.com

http://centarharmonija.rs/

ЕКУМЕНСКА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА, НОВИ САД Ћирила и Методија бр. 21, Нови Сад 021/466-588

office@ehons.org

www.ehons.org/rs

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ВРАЊЕ Моше Пијаде бб, Врање 017/421-703

domvr@verat.net

www.cszvr.org.rs

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА", КРАГУЈЕВАЦ Краља Александра Првог Карађорђевића  бр.103, Крагујевац 034/355-486

centarkg@kneginjaljubica.org.rs

www.kneginjaljubica.org.rs

НВО "ВИЗИЈА" КРАГУЈЕВАЦ Кнеза Милоша бр. 17, Крагујевац 034/ 324-618

kontakt@vizijakg.org

www.vizijakg.org

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЗЛАТИБОРСКИ КРУГ”, ЧАЈЕТИНА Слободана Пенезића бр. 31, Чајетина 031/831-709 zkrug@open.telekom.rs
ДРУШТВО ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ, ИВАЊИЦА Вемјамина Маринковића бр. 6, Ивањица 032/662-397 cdpivanjica@open.telekom.rs
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "КОКОРО" БОР Цара Лазара бр. 7, ламела II, Бор 030/2496-761

kokorom@open.telekom.rs

http://kokoro.org.rs/

ДРУШТВО ЗА ПОМОЋ МНРО "МОЗАИК”, БОР 9. бригаде бр. 12, Бор 030/457-808

bor.mozaik@gmail.com

mozaikmnrobor030@gmail.com

www.mozaikbor030.co.rs

ГРАДСКИ САВЕЗ СОЦИЈАЛНО ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, СМЕДЕРЕВО Дине Манчића бр. 1, Смедерево 026/4631-536

info@savezosi.org

www.savezosi.org

ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, КРУШЕВАЦ Петра Кочића бб, Крушевац 037/3501133 centarosiks@gmail.com
УДРУЖЕЊЕ "ЦАРИБРОД", ДИМИТРОВГРАД Васил Левски бр. 15, Димитровград 066/6361-466 udruzenje.caribrod@gmail.com
УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МНРО "ПЛАВА ПТИЦА", КУЛА Лењинова бр. 17, Кула 025/724-177

plavapticamnro@gmail.com

www.plavaptica.org.rs

УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ  И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ДЕЦЕ И МЛАДИХ "КОРАК НАПРЕД", КРУШЕВАЦ Душанова бр. 59а, Крушевац 064/3036-861 koraknapredks@gmail.com
УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МНРО, ТРСТЕНИК Радоја Крстића бб, Трстеник 037/710-094 mnrots@yahoo.com
УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ, ВРЊАЧКА БАЊА Цара Душана бр. 20, Врњачка Бања 063/638-704 urdour.vb.@hotmail.com
УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ДЕЦИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА "НАШИ СНОВИ", ВАЉЕВО Владе Даниловића бр. 8, Ваљево 014/284-319 db.nasisnovi@gmail.com
УДРУЖЕЊЕ “НА ПОЛА ПУТА”, ПАНЧЕВО Жарка Зрењанина бр. 52/11, Панчево 013/341-960

contact@napolaputa.org

www.napolaputa.org

НВО "ДОМОВИК", КОСОВСКА МИТРОВИЦА Дрварска бр. 7/32, Косовска Митровица 028/499-801

office@domovik.org

www.domovik.org

ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАЈКИ И ДЕЦЕ “ИЗИДА”, ФЕКЕТИЋ Мали Иђош, Фекетић бб 024/739-141

izidafelketics@gmail.com

www.izida.org.rs

Преузимање:
Download this file (adresar_ustanova_sz.doc)Адресар установа424 kB275 x преузето
Scroll to top