Komora socijalne zaštite
Copyright © 2013 by "Komora socijalne zaštite"  ·  All Rights reserved 
LT
 
Komora socijalne zaštite je otpočela sa procesom licenciranja odmah nakon stupanja na snagu Pravilnika o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti.

Prvi zahtev stigao je krajem maja meseca i prvo Uverenje o ispunjenim uslovima za izdavanje licence je uručeno na stručnom skupu u Vrnjačkoj Banji. Iako je usledio period godišnjih odmora pristizali su zahtevi, izdavali smo Uverenja, a u oktobru smo krenuli  i sa uručivanjem licenci.

Prve licence uručene su stručnim radnicima Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima (nimalo iznenađujuće ako se zna da je prvo Uverenje i prvu Licencu dobila v.d. direktora Sanja Kljajić ). Licence su uručene u prostoru Gerontološkog centra Beograd  uz prisustvo Mitra Đuraškovića, nacionalnog koordinatora za zaštitu žrtava trgovine i člana Upravnog odbora, direktorke GC Suzane Mišić i naravno svih zaposlenih u Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Miroslava Bagavac, članica Skupštine  i Upravnog odbora Komore u prostoru Komore preuzela je Licence za zaposlene u CSR Čoka.

Prilikom obeležavanja dve godine rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje u Ćupriji u prostoru ovog centra uz prisustvo predstavnika centara za socijalni rad iz regiona, predstavnika centara za porodični smeštaj iz  Miloševaca, Kragujevca i Niša i predstavnika resornog ministarstva uručene su Licence stručnim radnicima.